MÜSLÜMAN YILBAŞI KUTLAR MI?

0

Bir Müslümanın yılbaşı kutlması caiz görülmemiştir. Kuran-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde gayr-i müslim­lere benzemek ve onlar gibi davranmak yasaklanmıştır. Haberin detayında Müslümanın neden yılbaşı kutlamayacağını, bir Müslümanın yılbaşı gecesi neler yapacağını bulabilirsiniz.

MÜSLÜMAN YILBAŞI NEDEN KUTLAMAZ?

Gayr-i müslim­lere veya fâsıklara benzeme ve onların nefsânî hayat tarzlarını taklit etme hastalığı, îmânı tehlikeye atan hususlardan biridir. Îman temelindeki çözülmelerin, fikrî ve ahlâkî yozlaşmaların birçoğu, bu tür taklitlerle başlar. Taklit, zamanla alışkanlık ve huy hâline gelir. Sonrasında ise şeklî beraberlik, zihnî beraberliğe, zihnî beraberlik ise zamanla kalbî beraberliğe kadar gider. Bunun içindir ki hadîs-i şerîfte:

“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” buyrulmuştur. (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)

Cenâb-ı Hak da âyet-i kerîmede, kimlere benzemeye çalışmamız gerektiğini şöyle beyan buyurmaktadır:

“Kim Allâhʼa ve Rasûlʼe itaat ederse işte onlar, Allâhʼın kendilerine lûtuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve sâlih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!” (en-Nisâ, 69)

Buna mukâbil de:

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

“…Gazaba uğrayanların ve sapıkların (yoluna) değil.” (el-Fâtiha, 7) buyurarak, İslâm dışındakilere benzemeyip onların yolundan, hâlinden ve âdetlerinden uzak durmamızı emretmektedir.

Velhâsıl bir müslüman, her zaman ve mekânda İslâm’ın vakârını, şahsiyet ve karakterini temsil etmekle mükelleftir.

  • İbadetlerde Bile  İslam Dışındakilere Benzememek Gerekir

Ramazan orucu farz olmadan evvel Muharrem ayının 10’unda (Aşûre günü) oruç tutmak vâcipti. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra bu oruç sünnet oldu. Bu itibarla Ramazan’dan sonra en makbul oruç, Muharrem ayının 10’u, yani Aşûre gününde tutulandır. Lâkin bu orucu yahudîler de tutuyordu. Bunun için hadîs-i şerîfte:

“Aşûre orucunu tutun; ancak bir gün ön­ce veya bir gün sonra da tutmak sûretiyle yahudîlere mu­hâlefet edin!” buyruldu. (Ahmed, I, 241; Bezzâr, no. 1052; Heysemî, III, 188)

MÜSLÜMAN YILBAŞI KUTLAR MI?

YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MIDIR? VİDEO

MÜSLÜMAN YILBAŞINDA NE YAPMALIDIR?

Ahmet Hamdi Yıldırım, yılbaşından müslüman neler yapalı, yılbaşı eğlencilerine katılmak, hediyeleşmek ve benzeri faliyelerde bulunmak caiz mi sorusuna cevap veriyor.

MİLLİ PİYANGO VE SAYISAL LOTO ALMAK CAİZ Mİ?

ALLAH TEÂLÂ, İSLÂM DIŞINDAKİLERE BENZEMEMEMİZİ İSTİYOR

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
YILBAŞI KİME AİT!

Müslümanlar tarih başlangıcı olarak Hicret’i kullanırlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti Hristiyanlara ait bulunan bu tarih başlangıcını resmen benimsediği için bu yılbaşı,...

Kapat