MÜNAFIĞIN ÜÇ ALAMETİ

0

Hadisi şerifte geçen münafığın alametleri en kısa tanımıyla üç tanedir. İşte münafığın üç alameti…

Ebû Hüreyre  radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu:

“Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder.” [1]

Hadisten Öğrendiklerimiz

1- Münafıklık gerçekte kâfirliktir.

2- Yalan söylemek, va’dinden caymak ve emanete hıyanet etmek münafıklık alâmetidir.

3- Müslüman olduğu halde, kendisinde münafıklık alâmeti bulunan kimse, münafığa benzeyen ve onun ahlâkıyla ahlâklanan bir kimse olarak nitelendirilir. Böyleleri için kâfir ve münafık hükmü verilmez.

4- Müslümanlar, münafıklık alâmeti ve ahlâkından uzak durmalıdırlar.

[1] Buhârî, Îmân 24; Müslim, Îmân 107-108.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Hadis-i Şerif Tercümesi, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar