Önceki yazıyı okuyun:
PEYGAMBER EFENDİMİZ’E SALEVÂT GETİRMENİN FAYDALARI VE FAZİLETLERİ

Âyet-i kerîmedeki ilâhî ferman mûcibince, O Fahr-i Kâinât’a salât ü selâm getirmek mecbûrîdir. Bu, Cenâbı Hakk’ın Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve...

Kapat