MİMAR SİNAN’IN TÜRBESİNDEKİ MÜTHİŞ SIR

2

Osmanlı medeniyetinin inşâsında önemli bir role sahip olan Mimar Sinan’ın türbesindeki müthiş sır.

Burada ifâde etmelidir ki Sü­ley­mâ­ni­ye’yi, hamamı, kütüphanesi, imâreti, medresesiyle koca bir şehir hüviyetinde inşâ eden Mîmarbaşı Sinan, âdeta 2. Bâyezîd Hân-ı Velî’nin yıllar önce kendi mîmârîmizle alâkalı bir kerâmet ve firâsetinin tezâhürü olmuştur. O firâset neticesinde Sü­ley­mâ­ni­ye gibi nice inkişaflar yaşanmıştır.

Bu inkişaflarla Kânûnî devrinde Osmanlı mülkünün her köşesine imâretler, külliyeler, sebiller, hanlar, hamamlar, saraylar, kütüphâneler vb. îmar faâliyetlerinde bulunan Koca Sinan, hizmetlerini 2. Selîm Han devrinde de devam ettirdi. Onun bunca eserleri, fânî ömrüne nasıl sığdırabildiği bir meçhûldür. Zira o, dört yüz senede yapılamayanları bir ömre sığdırmıştır.

Şâir, asırların omuzlarında duran Sü­ley­mâ­ni­ye’nin, âdeta yüceliklere kanatlanmaya müheyyâ hâline bakıp gayr-i ihtiyârî seslenir:

Sen en yakınısın, bilirsin elbet:
Kaç misli eseri vardır yaşının!
Fakat söyle: Nasıl sığmış yaptığı,
Bir insan ömrüne Mîmarbaşı’nın?

KUŞBAKIŞI  BAKILDIĞINDA TÜRBE İMZA YERİNDE DURUYOR 


Bütün bu liyâkatine ve hak edişine rağmen Koca Sinan’ın, muazzam Sü­ley­mâ­ni­ye âbidesine zâhirî bir imza koymaması, eserdeki gâye ve niyetindeki ulvîliğin bir nişânesidir.

Mimarbaşı Koca Sinan, 9 Nisan 1588’de 98 yaşını bitirmekteyken İstanbul’da vefat etti. Türbesi, Süleymaniye Camii’nin hemen arkasındaki Ağa Kapusu önündeki köşededir.

O, kabrini, muhteşem bir tâ­rihî vesîkanın en alt köşesine atılan mütevâzı bir imzâ kabîlinden, Sü­ley­mâ­ni­ye külliyesinin dışında ve ona yakın bir yerde inşâ ederek tevâzuunu da eseri gibi ebedîleştirmiştir.

Şâir, bu yüce duyguların tesiri altında şunları söyler:

Âbidesi hesaplardan taşarken
Mîmârı, kendini çekmiş ortadan…
Başarı burdadır, tevâzû burda:;
Eser ululuktan, imzâ noktadan!
Bakıp, bize örnek olsunlar diye
Yolladığı iki kahramanına
«Allâh’ım diyorum, lâyık adaşlar
Gönder Sinan’ına, Süleyman’ına!»

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Osmanlı, Erkam Yayınları

MİMAR SİNAN TÜRBESİ NEREDEDİR? – HARİTA

MİMAR SİNAN KİMDİR?

İSTANBUL’DA GEZİLMESİ VE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Paylaş.

2 yorum

  1. erugrul uzman on

    Boyle bir neslin torunlari olmaktan iftihar duyuyoruz.3 Padisahida gorup boyle guzel eserler birakan tum gecmislerimize Allah rahmet eylesin. amin

  2. Mahmut Tunçel on

    Bizler gerçekten çok büyük bir medeniyetin ve kültürün mirasçılarıyız. Osman Hocamız da gerçekten bu geleneğin yaşayan örnek şahsiyetlerindendir . Allah uzun ömür versin. Allah razı olsun

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
MUHABBETİN MANASI NEDİR?

Es‘ad Erbili Hazretleri muhabbetin mânâsını açıklıyor. Es‘ad Erbili Hazretleri ilâhî muhabbet hususunda şöyle buyurur: “Cenâb-ı Hakk’ın cemâl-i bâ-kemâline aşk ve...

Kapat