MİMAR SİNAN’IN ESERLERİNE SAHİP ÇIKIYOR MUYUZ?

0

Nice önemli eserlerin ustalığını yaparak bir medeniyetin inşâsına büyük katkı sağlayan Mimar Sinan’ın o muhteşem eserlerine bugün yeteri kadar sahip çıkılmıyor.

Üzülerek ifâde etmeliyiz ki, Koca Sinan’ın ve ardındaki Sinanlar silsilesinin o nâdîde eserlerine bugün lâyıkıyla sahip çıkıla­ma­mak­tadır. Her geçen gün nice tâ­rihî mîrasla alâkalı olarak şâhid olduğumuz istismar ve ihmal tablolarının, ecdâdın muazzez rûhunu, husûsiyle Koca Sinan’ı incittiği, acı bir gerçektir.

Bu emânete sahip çıkamayışımızın ne kazandırdığı ve ne kaybettirdiği ise âşikârdır. Unutmamalıdır ki bâzı zararların telâfîsi, insanın aklı başına gelip pişman olsa da aslâ mümkün değildir. Zira bu hususta halk ağzında bir darb-ı mesel hâlinde söylenegelen:

“Ba‘de harâbi’l-Basra!..” ifâdesi geçerlidir.

Merhum Mehmed Âkif, bu gerçeği ne güzel ifâde eder:

Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir?
Onu en çolpa herifler de emîn ol becerir.
Sâde sen gösteriver “İşte budur kubbe!” diye,
İki ırgatla iner şimdi Süleymâniye…
Ama gel kaldıralım dendi mi, heyhât o zaman,
Bir Süleyman daha lâzım yeniden, bir de Sinan!..

Kaynak: Osman Nuri Topbaş / Osmanlı, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar