MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

0

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu, tutulmaz mı? Mevlid kandilinde oruç tutmanın hükmü nedir? İşte Mevlid kandilinde oruç tutulur mu sorusunu cevaplayan iki farklı görüş…

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu, tutulmaz mı? İşte cevabı…

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu sorusunu cevaplayan iki farklı görüş…

  • Birinci Görüş:

Rasûlullah Efendimiz doğduğum gün oruç tutarım buyuruyor, Peygamberimiz tuttuğuna göre, şükrâne olarak Cenâb-ı Hakk’a teşekkür olarak tutmakta ecir var, müstehabdır.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu: “O gün, benim doğduğum, peygamber olduğum (veya bana vahiy geldiği) gündür.”  (Müslim, Siyam 197, 198)

Bu hadisten yola çıkarak büyükler Rasûlullah Efendimiz’in doğduğu gün oruç tutmanın güzel olacağını belirtmişlerdir.

  • İkinci Görüş:

Efendimiz’in cihânı teşrifi bir bayram, yani bir sevinç günü telâkkî edilir. Bunun için nasıl bayramda oruç tutulmazsa, Mevlid Kandili günü de oruç tutulmasa câizdir. Bunun için hayır-hasenatta bulunur. Efendimiz’in ümmeti olmanın sevinciyle fakir-fukarâyı sevindirir. Kur’ân-ı Kerîm’ler okur, sohbetler eder. Bu günü de öyle bir bayram sevinci içinde geçirirse, bu da çok güzel buyruluyor.

Yani, tutulsa da müstehabdır, tutulmasa da müstehabdır. Fakat ikisi de Cenâb-ı Hakk’a bir şükrâne olarak olacak. Bir sevinç alâmetleri olması lâzım.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

MEVLİD KANDİLİNDE YAPILACAK DUA VE İBADETLER

 

Paylaş.

Yorumlar