METODOLOJİ NEDİR?

0

Metodoloji: Usûl, metod ilmi, usûliyat anlamlarına gelmektedir.

METODOLOJİ KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

İslâm hukûku metodolojisinin en mühim sîmâlarından olan Karâfî (v. 684):

“Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in, başka hiçbir mûcizesi olmasaydı, yetiştirmiş olduğu ashâb-ı kirâm dahî, O’nun peygamberliğini ispat etmeye kâfî gelirdi.” demiştir. Asr-ı Saâdet’i meydana getiren Kur’ân-ı Kerîm, bugün de hâlâ tâzeliğini, tesirini ve geçerliliğini devâm ettirmektedir.

Paylaş.

Yorumlar