MEDİNE’DEN MEKKE’YE YÜRÜYEREK YAPILAN HACCIN HİKMETİ

0

25 defa Medine’den Mekke’ye bazen ayakkabıyla bazen ayağında hiçbir şey olmadan yürüyerek hacca giden sahabi…

Hz. Hasan (r.a) ibadete düşkün bir kul idi. Onun, yanında seçkin develer olduğu hâlde 25 defa Medine’den Mekke’ye yürüyerek hac yaptığı ifade edilir.[1]

“‒Ben Allah’ın evine yürüyerek gitmediğim bir halde nasıl O’nun huzûruna varırım!” der, bazen nalin (sandalet) ile bazen de nalinsiz ayağında hiçbir şey olmadan hac yapardı. (İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, II, 13)

Allah’a muhabbeti zirvede olan bir insanın hâli… Allah için yapılan fedâkârlıklar ne kadar çok olursa sevâbı da o kadar fazla olur. Bir işin kıymeti, onu yapmak için tahammül edilen meşakkatler nisbetindedir. Ancak herkesin böyle davranması beklenemez. İmkânı olan insanlar kolaylıklardan istifâde ederler. Önlerinde iki veya daha fazla tercih hakkı olduğunda en kolayını seçerler. Bıkkınlık gelmeden istikâmet üzere hayatlarını devam ettirirler.

[1] Hâkim, III, 169/4788. Krş. İbn Sa’d, VI, 374; Ya’kûbî, II, 226; Belâzürî, Ensâb, III,268;; Zehebî, Târîhu’l-İslam, (41-60), s. 37; Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 215.

HZ. HASAN’IN (R.A.) KISACA HAYATI

Paylaş.

Yorumlar