MANEVİ EĞİTİM AYLARI

0

Cenab-ı Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde de mukaddes zamanlar yaratmıştır. Zamanlar içinde yarattığı mukaddes zamanlardan birisi de; Üç Aylar diye bilinen “Receb, Şaban ve Ramazan” aylarıdır.

Bin bir rahmet ile bizleri kuşatan üç aylar mevsimi, bu bakımdan en güzel fırsat demleridir. İçinde barındırdığı mübârek gece ve günlerinin çokluğu ve feyzi dolayısıyla üç aylar, her yönüyle mânevî eğitim aylarıdır. Cennet kazancının en kârlı zamanlarıdır. Bu demlerde, mîrac gibi, benlikten sıyrılıp da yedi kat göklere yükselmeyi ifade eden mûcizevî hâdiselerdeki hikmete râm olup bütün ibâdetlerini mîrac rûhuyla yapabilenlere ne mutlu!

ÜÇ AYLARI NASIL DEĞERLENDİREBİLİRİZ?

Cenâb-ı Hak, cümlemize böyle bir ruh ihsan buyursun! Bizleri nefsimizin ve benliğimizin şerrinden muhafaza kılsın. Hiçlik ve acziyet ikliminde yeşererek sonsuz mîrâca nâil olan bahtiyarlar zümresine dâhil eylesin. Ömrümüzün bütün zamanlarını, bilhassa rahmet gölgesi üzerimize düşen üç ayları feyz ü bereket içinde değerlendirebilmeyi ihsan buyursun!.. Âmîn!..

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2006 Ay: Ağustos Sayı: 18

2017 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

2017 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

ÜÇ AYLAR HASAT VE BEREKET MEVSİMİ

www.islamveihsan.com/manevi-hasat-mevsimi-uc-aylar.html

ÜÇ AYLAR’DA YAPILACAK DUA VE TESBİHLER

ÜÇ AYLAR’DA OKUNACAK DUALAR VE TESBİHLER

 PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) ÜÇ AYLAR’DA YAPTIĞI DUA

PEYGAMBERİMİZİN ÜÇ AYLARDA YAPTIĞI DUA

Paylaş.

Yorumlar