MAHMUD SAMİ EFENDİ’DEN NASİHATLER

2

Mahmud Sâmi Ramazanoğlu Efendi’den nasihatler…

 • Mü’minler bir köke, bir asla bağlıdırlar ki, o da ebedi hayâtı tahakkuk ettiren imandır.
 • Mü’minlerin haklarını korumak ve menfaatlerini gözetmekteki Allah’tan korkarak, din kardeşliğinizi yapın!.. Kardeşlik olan yerde şefkat vardır.
 • Din kardeşliği, temeli toprak olan sıhrî kardeşlikten daha kuvvetlidir.
 • Bizim yolumuzda teslimiyet gereklidir. Teslim olan ilmin en yüksek mertebelerine vâsıl olur.
 • Âlimin teslimiyeti güç, irşadı kolaydır. Câhilin teslimiyeti kolay, irşadı güçtür.
 • Her mü’min ilmî hâlini, ferâzi diniyyesini kendisi öğrenmesi farzı ayn’dır. İlmihâlini öğrenmeyen kimse günâhkar olur. İslâm diyarında cehâlet mazeret sayılamaz.
 • “Eğer ki âlim ilmiyle âlim olmazsa, câhil ilim öğrenmekten vazgeçerse, zengin malında buhl (cimrilik) ederse, fakir de dünyâsı için âhiretini satarsa; helâk onlar için yetmiş kerre…”
 • Cenâb-ı Allah’ı lâyıkıyla bilmeyenler, Allah teâlâdan korkmazlar. Halbuki Allah teâlâdan lâyıkıyla korkmak lazımdır.
 • Muvâlât-ı evliya (Allah dostlarına muhabbet) ve muâdât-ı âdâ (Allah’ın düşmanlarına düşmanlık) efdal-i tâattır. (İtaatlerin en üstünüdür) Her kim ki Hak Sübhânehü ve Allah teâlânın muhabbeti dâvâsı üzerindedir.
 • Eğer mukadder olan musibet ise ondan kaçmakla kurtulunmaz. O yazılmışsa kaçanlara da oturanlara da isâbet eder. Böylece i’tikad etmeli, kalbe böyle kuvvet ve metanet vermek gerekir.
 • Allah teâlânın abdinden i’râzının (yüz çevirmesinin) alâmeti, o kulun mâlâya’ni ile iştigâldir.
 • Dünya muhabbeti günâhların pîridir. (Dünya sevgisi bütün günâhların başıdır.)

MAHMUD SÂMİ RAMAZANOĞLU (K.S.) KİMDİR?

Paylaş.

2 yorum

 1. موئمنلر بر كوكە، بر اصله باغلیدرلركه، او ده ابدى حیاتى تحقّق ايتديرن ﺍﻳﻤﺎﻥدر.

  ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﺎﻣﻰ رمضان اوغلو

  mahmud sâmî efendi’nin sözlerini eskimez harflerimizle, hurufat-ı asliyyeleriyle yazsanız, ne güzel olur.

Yorumlar