Önceki yazıyı okuyun:
NAMAZDA VÜCÛDUNA OK SAPLA!

Âmir bin Abdullâh, namaza durduğunda dış dünyâ ile bütün alâkası kesilir ve mâsivâ ile alâkalı hiçbir şey onun namazdaki huşûunu...

Kapat