KUR’AN KISSALARININ ÖNEMİ NEDİR?

0

Kur’an-ı Kerim’de anlatılan kıssaların (hikayelerin) önemi nedir?

Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’inde önceki peygamberler ve onların ümmetlerinden bizlere naklettiği ilâhî hikmet, ibret ve teblîğ hakîkatlerini beşer idrâki için anlaşılması kolay ve rahat bir üslûb olan kıssa tarzıyla takdîm eder. Bu husus, âyet-i kerîmelerde şöyle ifâde buyrulur:

(Ey Rasûlüm!) Biz, bu Kur’ân’ı vahyetmekle, Sana kıssayı (geçmiş haberleri) en güzel bir şekilde anlatıyoruz.” (Yûsuf, 3)

(Rasûlüm!) İşte bunlar Sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne Sen biliyordun ne de kavmin. O hâlde sabret. Çünkü (en hayırlı) âkıbet (sabredip) sakınanlarındır.” (Hûd, 49)

“Peygamberlerin haberlerinden Sen’in kalbini (tatmin ve) teskin edeceğimiz her haberi Sana anlatıyoruz. Bunda Sana gerçeğin bilgisi, mü’minlere de bir öğüt ve bir îkaz gelmiştir.” (Hûd, 120)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları

PEYGAMBER KISSALARI

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
KIBLEYE YÖNELMEDEN KILINAN NAMAZ GEÇERLİ OLUR MU?

Kıbleye yönelmeden kılınan namaz geçerli olur mu? Kıble yanlış çıktı namazın iadesi gerekir mi?  Bilerek kıble yönünden başka yöne doğru...

Kapat