KÜÇÜK YAŞTA HÂFIZ OLAN OSMANLI KUMANDANI

0

Abdülhamîd Hân’ın kumandanlarından olan Abdülezel Paşa, küçük yaşta hâfız olmuş ve komutanlığı süresince güzel sesiyle Kur’an okuyarak çevresini mest etmişti.

Küçük yaşlarda hâfız olmuş ve Anadolu terbiyesi ile yetişmiş kıymetli bir şahsiyettir.

Orduya, on altı yaşında er olarak katılmış bulunmasına rağmen üstün gayret ve liyâkati sebebiyle paşalığa kadar yükselmiştir.

Kırım muhârebesinde, Karadağ ve Girit isyanlarının bastırılmasında büyük gayretleri olmuş ve Plevne müdâfaasında da Gâzi Osman Paşa’nın en yakın silah arkadaşı olarak dâsitânî kahramanlıklar göstermiştir. 2. Abdülhamîd Han, onun bu gayretlerinden ziyâdesiyle memnun kalarak göğsüne kendi eliyle müstesnâ bir kahramanlık nişânı olan Plevne madalyası takmıştır.

Ömrü, cenk meydanlarında sergilediği gayret, fedâkârlık, yiğitlik ve şecaat tablolarıyla doludur. Bilhassa Paşa’nın yetmiş yaşlarında ak sakallı bir pîr olarak katıldığı yirmi altıncı ve son gazâsı olan hicrî 1312 Osmanlı-Yunan harbinde şehîdlikle noktalanan kahramanlık ve cesaret dolu mücâdelesi, başlı başına bir destandır.

Gâyet cesur ve tecrübeli bir kumandan olan Paşa, dînin emir ve yasaklarına son derece riâyetkâr, sâlih bir kimse olarak da tebârüz etmiştir. O, hâfızı olduğu Kur’ân-ı Kerîm’i çokça okur, devamlı hatm-i şerîf indirirdi. Güzel sesiyle Kur’ân tilâvet ettiğinde dinleyen gönülleri ayrı bir şevk kaplardı.

Allâh’ım! Abdülezel Paşa gibi fî-sebîlillâh gazâ ve cihâd ederek şehâdet şerbetini içen bütün İslâm şehîdlerini azîz, derecelerini de âlî eyle!

Âmîn!..

Kaynak: Osman Nuri Topbaş / Osmanlı, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar