KOMŞUNUZUN HAKLARINDAN KORKUN!

0

Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- komşu hakkına îtinâ gösterilmesini arzu ederlerdi.

Hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuşlardır:

“Cebrâîl bana, dâimâ komşu hakkını tavsiye ederdi. Öyle ki ben, komşuları birbirine mîrasçı kılacak zannetmiştim!” (Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140)

“Komşusu açken tok yatan kimse mü’min değildir.” (Hâkim, II, 15; Heysemî, VIII, 167)

“Kâfir komşunun bir hakkı vardır. Müslüman komşunun iki hakkı vardır. Müslüman ve akraba olan komşununsa üç hakkı vardır.” (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 146)

Unutulmamalıdır ki, komşunun penceresine bakmak, yemek kokusu ile ona eziyet etmek, onun hoşlanmayacağı davranışlarda bulunmak, komşu haklarını ihlâl etmektir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Âlemlere Rahmet: Hz. Muhammed, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar