KISACA AMELDE MEZHEPLER NELERDİR?

0

Amelde (ibadet ve davranışlarımızda), yani Allah’a celle celalühü olan kulluk vazifemizi yerine getirirken kılavuzumuz olan, uyacağımız hak mezhebler başlıca dört tanedir: Hanefi, Şafi, Hanbeli ve Maliki.

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hayatta iken sahabe-i kiram her türlü meselelerini bizzat O’ndan öğreniyorlardı. Peygamber Efendimiz’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- vefatından sonra, mezheb imamları olan bu zâtlar da İs- lâm’ı sahabe-i kiramdan öğrenip bu meseleleri bir araya getirmişlerdir. Böyle- ce mezhebler ortaya çıkmıştır. Bu mezheblerin dışında mezheb adını kullanan inanışların hepsi, “ehl-i sünnet ve’l-cemaat” yolunun dışındadır.

Amelde (ibadet ve davranışlarımızda), yani Allah’a celle celalühü olan kulluk vazifemizi yerine getirirken kılavuzumuz olan, uyacağımız hak mezhebler başlıca dört tanedir:

Hanefî Mezhebi: Amelde İmâm-ı A’zam Ebû Hanife’ye -rahmetullâhi aleyh-

tâbî olanların mezhebidir. (Numan ibn-i Sabit -rahmetullâhi aleyh- H. 80-150)

Şafiî Mezhebi: Amelde İmam Şafiî’ye -rahmetullâhi aleyh- tâbî olanların mezhebidir. (Muhammed ibn-i İdris eş-Şâfiî -rahmetullâhi aleyh- 150-204)

Hanbelî Mezhebi: Amelde İmam Ahmed ibn-i Hanbel’e -rahmetullâhi aleyh- tâbî olanların mezhebidir. (Ahmed ibn-i Hanbel -rahmetullâhi aleyh- 164- 241)

Malikî Mezhebi: Amelde İmam Mâlik’e -rahmetullâhi aleyh- tâbî olanların mezhebidir. (Mâlik ibn-i Enes -rahmetullâhi aleyh- 93-169)

Hanefî mezhebine mensup olanların ekserîsi îtikatta, Maturîdî mezhebi- ne, Şâfiî, Hanbelî ve Mâlikî mezhebine mensup olanların çoğunluğu da Eş’arî mezhebine mensuptur.

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
VİCDANLARIN İTİRAFI

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in fazîlet ve dirâyeti, kendisine inanmayanlarca bile tasdik ve îtiraf edilmiştir. İngiliz yazar Thomas Carlyle...

Kapat