Önceki yazıyı okuyun:
KİBİRLENENLERİN HELAKINA İBRETLİK MİSALLER

Mü’min, bir nîmete nâil olduğunda dâimâ; “Bu Rabbimin fazl u keremindendir.” diyerek nîmeti asıl sahibine izâfe edip şükretmelidir. Nefsânî bir şımarıklık...

Kapat