KIDEM NE DEMEK?

0

Kıdem: Bir işte eski olma. Başlangıcı olmayacak derece eskilik. Varlığının öncesi olmama (Allâh’ın zâtî sıfatlarından) anlamlarına gelmektedir.

KIDEM KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Kemâllerin nasihatlerini dinleyenler içinden kıdemli olan bir-iki kişi, altındaki fazla yatağı onlara ikrâm etmek istedi. Bunu gören Mehmed Kemâl, ayaküstü son bir nasihat daha yaptı ve:

“−Bakın arkadaşlar!” dedi. “−48 ranzası olan bir koğuşta 178 tutuklu barınmaktadır. Hâlbuki tutukluları bir an evvel suç nevîlerine göre diğer koğuşlara yerleştirip burasını rahatlatmak îcâb ederdi.

*****

Kıdem: Varlıkların sebep-netice münâsebetlerine bağlı olarak bir ilk sebepten başlaması, mantıkî bir zarûrettir. Öyle bir sebep ki, var edilmeye muhtaç olmaktan münezzeh ve bizzat var etmeye muktedir
olmalıdır. İşte bu sebep, Allah Teâlâ’dır. Dolayısıyla O’nun yüce varlığının başlangıcı yoktur. Her şeyin başlangıcı O’dur. O, kadîm ve ezelîdir.

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
VESVESEYE KARŞI OKUNACAK DUA

Cin, şeytan ve şeytanlaşmış insanların şerrine, vesveseye karşı okunacak duanın Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı... Vesveseye karşı okunacak dua... Arapçası:...

Kapat