KERAHET NEDİR?

0

Kerahet: İğrenme, nefret etme, tiksinme. Bir işi zorla mecbûriyet yüzünden yapma. Dinî bakımdan harâm sayılmamış olmakla beraber, harâma yakın sayılan fiil veya şey anlamlarına gelmektedir.

KERAHET ANLAMLARINA ÖRNEKLER

Cenâb-ı Hak, namazda her rekâtta Fâtiha Sûresi’ni okumamızı emir buyurmuştur. Aynı zammı sûreyi rekâtlarda peşpeşe okuyunca kerahet olurken Fâtiha’yı önemine binâen her rekâtta okuyoruz. Öyle ki namazda Fâtiha’nın yerine hatim bile indirsek Fâtiha’yı okumadığımız için vacibi terk etmiş oluruz ve sehiv secdesi yapmamız gerekir. O hâlde hayatımızın ne kadar Fâtiha’nın şümûlunde olduğunu düşünmeliyiz.


Ramazan-ı Şerîfte Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’in de tavsıyelerinde yer alan belli başlı birtakım husûslara dikkat etmek îcâb eder:
a. Kelime-i şehâdet,
b. İstiğfâr ve zikir,
c. Cenneti tahsîl edebilmek için bolca amel-i sâlih,
d. Cehennemden kurtuluş için harâmlardan ve kerahetten sakınmak,
e. İmkânlar nisbetinde çokça hayır ve hasenatta bulunmak, kalbi kırık
ve mahzûn kimselerin duâsını almak,
f. Oruçlu bir kimseye iftar ettirmek.
Ve emsâli…


‘‘Mârifeti elde etmenin ilk şartı; nefsânî arzuları bertaraf etmek, kerahetlerden ve şüpheli lokmalardan uzak durmak ve helâllerle gıdâlanmaktır.’’

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
İLLA EDEP, İLLA EDEP

"Her hüner makbûl imiş; illâ edeb, illâ edeb…” diyen ârif bir şâir gibi, edebi bizlere her dâim örnek olan, gönül...

Kapat