Önceki yazıyı okuyun:
CENÂB-I HAKK’IN GAZABINI EN ÇOK ÇEKEN HUSUS

Cenâb-ı Hakk’ın en çok gazabını çeken husus; yüce Zât’ına kulluk için yarattığı insanın, insan için yarattığı fânî varlıklara gönlünü kaptırarak...

Kapat