Önceki yazıyı okuyun:
HAZRET-İ NUH’UN TEBLİĞİ

Nûh -aleyhisselâm-, elli yaşındayken Cebrâîl -aleyhisselâm- geldi, Peygamberliğini bildirdi ve: “Dermesil ve kavmine git; onlara tevhîd inancını teblîğ et!” dedi....

Kapat