Kategori

Hikâyeler

KÜÇÜK YAŞAYANLAR VE KÜÇÜK ÖLENLER

Başka gönüllerde yaşayanlar, âdeta o gönüller tarafından sürekli beslenirler. Hele bu gönüller, Allah adamlarının ve mahzun kimselerin gönülleri ise o zaman kişisel kalitemizin cevheri adeta kristalleşir, eşsiz bir kıymet kazanır. Malını, imkanını, vaktini, güzel sözünü, güler yüzünü ve bilgisini cömertçe paylaşan kimseler, esasen paylaştıkları varlıklar sayısınca gelişirler ve bereketlenirler. Bu gibi kimselerin etki çemberleri büyüdükçe

GÜN VE AY İSİMLERİ NEREDEN GELMİŞTİR?

Günümüzde çocuklarımıza isim olarak bile verdiğimiz gün ve ay isimleri nereden gelmektedir? İşte gün ve ay isimlerinin kökeni ve anlamı… Haber: Murat Karadeniz Frenk, Arabî ve İbrânî takvimleri incelendiğinde, Türkçe’de kullandığımız gün ve ay isimleriyle aynı veya benzer olduğunu görürüz. Mayıs ayının karşılığının İngilizce’de “May” olması gibi. Bu hal toplumlar ve kültürler arasındaki münâsebetin ne denli geliştiğini gösteriyor. GÜN İSİMLERİ

ANNE HİKAYELERİ

Yeryüzünde ilk kan, insanların atası olan Hazret-i Âdem’in evlatları arasında dökülmüştü. Böylece “ilk evlat acısı” yaşayan anne de, Havva Anamız olmuştu. O evlâdının birini toprağa, diğerini ise cehenneme yolcu etmiş; iki defa kavrulmuştu. O günden bugüne annelerin gözyaşı hiç kurumadı. Kabil’in mirasçıları, kana doymak bilmeyen zâlimler; binlerce yıldır durmak bilmeden zulme devam ettiler ve etmeye

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN İLE KARINCA HİKAYESİ

Erkam Radyo’da her hafta Cuma günü saat 17:00’da “Can Veren Pervaneler” programıyla dinleyici karşısına geçen Hayati İnanç bu hafta Kanuni Sultan Süleyman ile Karınca Hikayesi’ni anlatıyor… Kanuni Sultan Süleyman’dan ibret dolu bir hadise… Kanuni Sultan Süleyman, devlet işlerinden arta kalan vakitte Topkapı Sarayının bahçesinde ağaç yetiştirmekle meşgul olurdu. Birgün yetiştirdiği meyve ağaçlarını karıncaların sardığını gördü.

GÖNÜL DÜNYAMIZI NASIL GENİŞLETİRİZ?

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin, Şebnem dergisinin Ağustos 2014 sayısında, usta-çırak hikayesinden yola çıkarak, Müslümanın sahip olması gereken gönül dünyasına dair kaleme aldığı yazı… Bir zamanlar, hayatın sadece zâhirinde takılı kalmayan, hadiselerin görünen kısmından ziyâde, derûnundaki hakikatleri temâşâ etme gayretiyle hareket eden, hikmet ehli, yaşlı bir tahta oyma ustası yaşarmış. Bu ustanın da, hayata dâimâ karamsarlıkla

İKİ ARKADAŞIN HİKAYESİ

Mısır’da yaşayan iki samimi arkadaşın ibret verici hikayesi… Mısır’da iki samimi arkadaş vardı. Biri, nerede âlim, ârif, sâlih bir kimsenin bulunduğunu haber alsa, hemen dizinin dibinde sâdık bir talebe olur, böylece gönül âlemini ihyâ edebilmek için, var gücüyle ilim ve takvâ tahsilinin peşinde koşardı. Diğeri ise, zamanla hırsının esiri oldu. Helâl-haram demeden mal toplamanın gayreti

FİRAVUN KİMDİR?

Firavun ne demek? Firavun kelimesinin anlamı nedir? Firavun kimdir? Kur’an’da adı geçen Firavun iman etti mi? Allah’a iman eden tek Firavun kimdir? Hz. Musa -aleyhisselam- ve Firavun hikayesi gerçek mi? Firavun nasıl öldü? Firavun’un cesedi nerede? Firavunlar hakkında merak edilen soruların cevapları haberimizde… Firavun kelimesi, Eski Mısır dilinde “büyük ev” anlamındaki per’aodan (per‘aâ) gelmektedir. Mısır’daki

ÇANAKKALE’DE GELEN İLÂHİ YARDIMLAR

Çanakkale harbi nasıl bir îman gücüyle kazanıldı? Çanakkale harbinde tarihe not düşülen ilahi yardımlar… Bizzat harbe iştirâk etmiş bulunan kahraman yiğitler, zaferin taktiğini şu şekilde anlatıyorlardı: “Gönüllerimiz Allâh’a niyaz hâlindeydi. O’nun yardım ve isti­ânesine sığınmıştık. Kumandanlarımız da sürekli olarak bize «Salât-ı Nâ­riyye»yi okutturuyorlardı… Böylece ilâhî yardıma nâil olduk…” CEVAT PAŞA’NIN RÜYASI Çanakkale müstahkem mevkî kumandanı

DARAĞACINDA ŞEYTANA SECDE EDEN ABİD

Hayati inanç, Erkam Radyo’da “Darağacında şeytana secde eden âbid”in hikayesini anlattı. ŞEYTANA SECDE EDEN ÂBİD: BARSİSA İsrailoğullarından Âbid Barsisa, halk arasında sevilen ve sayılan bir kimse idi. Şeytan onu saptırmanın yollarını arıyordu. İblis, bir gün bütün avanesini topladı ve sordu: “-Bu âbidi kim yoldan çıkarabilir? O sizi artık aciz bıraktı!” Şeytanlardan bir ifrit dedi ki:

LALELİ CAMİÎ’NİN HİKAYESİ

Araştırmacı-Yazar Fahri Sarrafoğlu, zarâfetin simgesi Lâleli Camiî’nin hikâyesini anlatıyor. LALELİ CAMİÎ HAKKINDA KISACA BİLGİ Laleli Camiî, 1760-1763 yılları arasında Osmanlı padişahı III. Mustafa tarafından inşa ettirilmiş ve bulunduğu semte adını vermiş olan bir camidir. Caminin adı 3. Mustafa’nın velisi saydığı Laleli Baba’nın ismini bu ibadethaneye vermesinden gelir. LALELİ CAMİÎ’NİN HİKAYESİ İstanbul Laleli Camisi’ni Sultan Üçüncü