Siyer-i Nebî

Nübüvveti
0

FETÂNET NEDİR?

Peygamberler, insanlar içinde bilhassa akıl, zekâ ve firâset olmak üzere her bakımdan en üst derecededirler.…