Kategori

KİM KİMDİR?

SULTAN I. MURAT KİMDİR? SULTAN I. MURAT’IN HAYATI

Kosova Fatihi, Veli, Şehit, Gazi Hünkâr, 3. Osmanlı Sultanı 1. Murat (Hüdâvendigâr) kimdir? Sultan 1. Murat’ın hayatı ve yaptıkları… KISACA SULTAN 1. MURAT KİMDİR? – Kısaca Sultan 1. Murat’ın Hayatı Sultan 1. Murat, 1326’da, Bursa’da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından Yar Hisar Tekfuru’nun kızı olan Nilüfer Hatun’dur (Holofira). Sultan Birinci Murad, uzun boylu,

HZ. İDRİS (A.S.) KİMDİR?

Hz. İdris (a.s.) kimdir? Hz. İdris’in (a.s.) özellikleri nelerdir? Hz. İdris (a.s.) ne zaman peygamber oldu? Hz. İdris (a.s.) hangi kavme gönderildi? Hz. İdris’in (a.s.) kavmi neden isyan etti? Hz. İdris’in (a.s.) mesleği nedir? Hz. İdris’in (a.s.) hikmetli sözler ile nasihatleri nelerdir? Hz. İdris (a.s.) vefat etti mi? Hz. İdris (a.s.) cennete nasıl girdi? Semavi

HZ. NUH (A.S.) KİMDİR?

Hz. Nuh (as.) kimdir? Hz. Nuh’un (a.s.) özellikleri nelerdir? Hz. Nuh’un (a.s.) eşi kimdir, Müslüman oldu mu? Hz. Nuh’a (a.s.) oğlu niçin iman etmedi? Hz. Nuh’un (as.) adı Kur’an’da geçiyor mu? Hz. Nuh’a (a.s.) neden ikinci Adem denir? İnsanlığın ikinci atası kimdir? Hz. Nuh (a.s.) kaç yıl yaşadı? Hz. Nuh (a.s.) kaç yıl tebliğ etti?

ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ KİMDİR?

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin kısaca hayatı… Malatya’nın Darende ilçesinde doğdu. İlk dinî bilgileri Hamîd-i Velî Camii imamı olan babası Hasan Feyzi Efendi’den aldı. İlkokulu bitirdikten sonra özel hocalardan Arapça ve Farsça öğrendi. Küçük yaşlarda Nakşibendî-Hâlidî şeyhi Sivaslı İhrâmîzâde İsmâil Hakkı Efendi’ye (Toprak) intisap etti. Babasının ölümünden sonra (1945) onun görevli olduğu camide fahrî olarak imam-hatiplik

CEMİL MERİÇ KİMDİR?

Türk fikir hayatının son dönemdeki en önemli temsilcilerinden biri olan Cemil Meriç, yazar, çevirmen ve mütefekkir özellikleri ile edebiyatımıza birçok eser kazandırmış ve fikirleri ile Türk okurunu derinden sarsmıştır. Balkan savaşları sırasında 1912’de Meriç nehri yakınlarındaki Dimetoka’dan Antakya’ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak Reyhaniye (şimdi Reyhanlı) ilçesinde doğdu (12 Aralık 1916). Tam adı Hüseyin Cemil’dir.

HZ. AİŞE’NİN (R.A.) HAYATI

Hz. Aişe (r.a.) kimdir? Hz. Aişe (r.a.) Peygamber Efendimiz ile nasıl evlendi? Hz. Aişe (r.a.) nasıl biriydi? Hz. Aişe (r.a.) kaç yaşında vefat etti? Hz. Aişe’nin (r.a.) kısaca hayatı… Hz. Âişe -radıyallahu anh- Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in eşi ve onun en yakın arkadaşı Hz. Ebûbekir’in -radıyallahu anh- kızıydı. Âişe-i Sıddîka diye tanındı. Annesi

ABDÜLHAKİM ARVASİ HAZRETLERİ KİMDİR?

Abdülkadir Geylânî Hazretlerinin soyundan ve Anadolu’da yetişen Hak dostlarından Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin hayatı… Arvas Seyyidleri ailesine mensup Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin kısaca hayatı. ABDÜLHAKİM ARVASİ HAZRETLERİNİN HAYATI Arvas Seyyidleri ailesine mensup, anne tarafından Abdülkadir-i Geylânî hazretlerinin soyundan, Nakşibendî-Hâlidî şeyhidir. (ö. 1865-1943) Cumhuriyet döneminin önemli fikir ve sanat adamlarından Necip Fazıl Kısakürek’in kendisiyle tanışıp sohbetlerinde bulunması, aydın

NİZAMÜLMÜLK KİMDİR?

Nizamülmülk kimdir? Sultan Melikşah’ın baba diye hitap ettiği, Büyük Selçuklu veziri ve dua orduları komutanı Nizamülmülk’ün hayatı… Nizâmülmülk veya gerçek adıyla Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî, Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan devlet adamı ve siyaset bilimcisi. NİZAMÜLMÜLK NELER YAPTI? İki Büyük Selçuklu sultanına (Alparslan ve Melikşah)

SULTAN MELİKŞAH KİMDİR?

Nizâmü’l-Mülk, Sultan Melikşah hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirmiştir: Melikşah, dindarlık, âlimlere hürmet, zahidlere iyilik, fakirlere şefkat ve halka adalet gibi dünyada herkesin haiz olamadığı yüksek vasıflara sahip bir cihan hakimidir. Melikşah 1055 yılında İsfahan’da dünyaya geldi. Babası Sultan Alparslan’dır. Daha küçük yaşta iken babası Alparslan ona özel ilgi ve ihtimam gösterdi ve 1064 yılında Gürcistan seferine

MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ KİMDİR?

Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri kimdir? Mevlana Halid-i Bağdadi nasıl ahlâk ve yapıya sahipti? Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri’nin ilim hayatı nasıldı? İlim çevresi tarafından ‘Güneşler Güneşi’ diye adlandırılan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri hakkında bilinmesi gerekenler… Mevlânâ Hâlid Hazretleri (1779-1827), “Silsile-i Aliyye” denilen büyük evliyâullâh halkasının bir tertibe göre otuzuncusudur. İsmi, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, lâkabı Ziyâüddîn’dir. Ayrıca Osmânî