Oruç

Oruç
0

Nâfile oruç ne demektir? Nâfile oruç neden tutulur? İşte cevapları… Farz ve vâcip olan oruçların…

Oruç
0

Nezir (adak), kişinin dinen yükümlü olmadığı bir ibadeti yapmayı kendisi için bir yükümlülük haline getirmesidir. Kişi, oruç…

Oruç
0

Farz olan oruç denince, Ramazan orucu kastedilir ve zaten tayin edilmiş, önceden belirlenmiş (muayyen) olan oruç…

Oruç
0

Allah’ın buyrukları ve yasakları elbetteki kulların iyiliği içindir. İslâm bilginleri bütün hükümlerin insanların yararlarını gerçekleştirme amacına…

1 2 3 4 9