Oruç

Oruç

Oruç
0

SÜKÛT ORUCU

Orucu, nefsânî zaaflarla zedelememek; bilhassa dili, dedikodu, gıybet, yalan, iftirâ ve mâlâyânî mevzulardan muhâfaza etmek,…

1 12 13 14 15