Oruç

Oruç

Oruç
0

KEFÂRET ORUCU NEDİR?

Kefâret, bir günahı Allah’a bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç demektir. Peki kefâret orucu ne demektir?…

Oruç
0

ISKAT-I SAVM NEDİR?

Iskat-ı savm ne demektir? Iskat-ı savm nasıl hesaplanır? İşte cevapları… Iskat-ı savm, birinin sağlığında iken yerine…

Oruç
1

ORUÇ FİDYESİ NEDİR?

Fidye, bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da edası sırasında birtakım kusurların işlenmesi hâlinde ödenen dinî-malî…

Oruç
0

NÂFİLE ORUÇ NEDİR?

Nâfile oruç ne demektir? Nâfile oruç neden tutulur? İşte cevapları… Farz ve vâcip olan oruçların…

Oruç
0

VÂCİP ORUÇ NEDİR?

Nezir (adak), kişinin dinen yükümlü olmadığı bir ibadeti yapmayı kendisi için bir yükümlülük haline getirmesidir. Kişi, oruç…

Oruç
0

ORUÇ TUTMANIN GAYESİ

Allah’ın buyrukları ve yasakları elbetteki kulların iyiliği içindir. İslâm bilginleri bütün hükümlerin insanların yararlarını gerçekleştirme amacına…

Oruç
0

ORUCUN DEĞİŞTİRDİĞİ İNSAN

Ramazân-ı şerîf, âdeta yoğunlaştırılmış bir mânevî tekâmül mektebi… Öyle ki; gönülleri zenginleştiren, kalplere seviye kazandıran;…

1 9 10 11 12 13 15