Oruç Çeşitleri

Oruç Çeşitleri

İSLAM
0

ORUCUN HİKMETLERİ

Oruç, sadece uzuvlarla tutulmamalı, gönlün de nasîb aldığı duygulu ve feyizli bir ibâdet olarak icrâ edilmelidir. Nitekim…

Oruç
0

GIYBET, ORUCU BOZAR MI?

Oruç, Allah tealâ ve tekaddes hazretlerinin, kulları üzerine (Ramazan orucu) farz kıldığı mühim bir emridir.…

İSLAM
0

ÇOK SABIRLI İBADET

Oruç, nîmetlerin kadrini bildiren, şükrân hisleri uyandıran, yoksulların, çâresizlerin hâlinden anlama şuûru veren, nefsânî arzu…

İSLAM
0

KURAN AYI RAMAZAN

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kurân’ın indirildiği…