Haccın Şartları

Haccın Şartları

Hac
0

MÜZDELİFE VE KURBAN KESİMİ

Arafat’tan sonraki durak olan Müzdelife, Kur’ân-ı Kerîm’de işâret edilen “el-Meş‘aru’l-Harâm”ın rûhâniyetiyle rahmet tezâhürlerinin dolu olduğu…

Hac
0

TESLİMİYET NEDİR, NASIL OLMALIDIR?

Hac, prog­ra­mı iti­bâ­riy­le, in­sa­nı kal­bî has­sâ­si­yet­le­re yön­len­di­rir. Nitekim Beytullâh, İbrâhim -aleyhisselâm- ve âilesinin tevekkül ve…

Hac
1

HACC-I MEBRUR NE DEMEK?

Haccı îfâya yönelen âşık gönüller, bir taraftan bu duâ ile yoğrulurken diğer taraftan da Harem-i…

1 2 3