Kitaplara İman

Kitaplara İman

İMAN
0

BEYAN MUCİZESİ KURAN-I KERİM

Kur’ân-ı Kerîm, ilâhî kitapların «hıtâmuhû misk» kabîlinden hepsini şâmil ve en mükemmelidir. Semâvî kitapların en…

İSLAM
0

İSLAM’DA DÖRT KİTAP

İslam inancında imanın şartlarından biri “kitaplara iman”dır. Bu yüzden Allah, elçilerine suhuf ve kitaplar vahyetmiştir. …

İSLAM
0

İLÂHÎ KİTAPLAR

İlâhî kitaplar Allah kelâmı olmak bakımından aralarında farklılık bulunmamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin…