Kategori

İMAN

MÛCİZELER OLDUĞUNU İŞİTİYORUZ AMA AKLÎ BİR DELİLİ YOK, MÛCİZELERİ NASIL ANLAMALIYIZ?

“Mûcizeler Olduğunu İşitiyoruz Ama Aklî Bir Delili Yok, Mûcizeleri Nasıl Anlamalıyız?” sorusunun cevabı… Deist ve ateistlerin en çok sorduğu sorular ve cevapları… Sual: “Kelâm dersinde mûcizeler olduğunu işitiyoruz ama hiçbirinin delili yok. Sadece anlatılıyor, bana göre delil yok.” Bu itirazı dile getiren kişilere hatırlatalım ki, o mûcizelere gözleriyle şahit olanların bir kısmı da îmân etmediler.

ALLAH NİÇİN KUR’ÂN’DAN ÖNCEKİ KİTAPLARIN BOZULMASINA İZİN VERMİŞTİR?

“Allah Niçin Kur’ân’dan Önceki Kitapların Bozulmasına İzin Vermiştir? ?” sorusunun cevabı… Deist ve ateistlerin en çok sorduğu sorular ve cevapları… Sual: “Allah, niçin önceki kitapların bozulmasına izin vermiştir?” Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ı kıyâmete kadar korumayı taahhüt etmiştir. Çünkü ondan sonra bir daha kitap inmeyecektir. Önceki dinlerde ise sürekli peygamber ve vahiy tazeleniyordu. Zira insanların ihtiyaçları ve

EN-NUR NE DEMEK?

Nur ne demek? En-Nur anlamı nedir? En-Nur Esmasının zikri, anlamı ve fazileti… Nûr; nurlandıran, ışık veren, nur kaynağı; âlemleri nurlandıran; istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran demektir. Allah Teâlâ, varlığı apaçık olandır. Nuru yaratan, onunla gökleri ve yeri aydınlatandır. Kulunun kalbini, gönlünü îmân nuruyla aydınlatarak hidâyete ermesini ve doğruyu bulmasını sağlayandır. Kaynak: Prof. Dr.

YA ATEİSTLER HAKLIYSA!

“Ya Ateistler Haklıysa” sorusunun cevabı… Deist ve ateistlerin en çok sorduğu sorular ve cevapları… Sual: “Ya hıristiyan veya ateistler haklıysa?” Onların haklı olmasına ihtimal yoktur. Her şey ortadadır. Hıristiyanlığın nasıl beşer mahsûlü bir din hâline geldiğini evvelki sayfalarımızda anlattık. Ateizmin nasıl bir körlük ve hamâkat olduğunu da ifade ettik. Bunlara rağmen, ya haklıysa gibi bir

CENNET NİMETLERİ

Cennette hangi nimetler var? Cennet nimetleri nelerdir? İşte Allah’ın cennet ehli için hazırladığı nimetler… Kur’ân-ı Kerîm’de Cennet nîmetlerini tasvir eden pek çok âyet-i kerîme bulunmaktadır. Bunların bazıları şöyledir: “Îmân edip sâlih ameller işleyenlere, kendileri için altından ırmaklar akan Cennetler olduğunu müjdele! Oradaki bir meyveden kendilerine rızık olarak verildikçe: «–Bu, daha evvel bize lûtfedilen bir meyveye

NİÇİN KÂBE’NİN ETRAFINDA DÖNÜYORUZ?

“Biz Putperestleri Eleştiriyoruz Fakat Niçin Biz de Kâbe’nin Etrafında Dönüyoruz” sorusunun cevabı… Deist ve ateistlerin en çok sorduğu sorular ve cevapları… Sual: “Biz putperestleri eleştiriyoruz ama biz de Kâbe’nin etrafında dönüyoruz.” Kâbe bir işaret noktasıdır. KÂBE, BİR İSTİKAMET NOKTASI Rabbimiz’in şiarları vardır. Kâbe, Hacerü’l-Esved, Safâ ve Merve tepeleri, hac ibâdetinde vakfe yapılan Arafat ve Müzdelife,

MÜSLÜMANLARIN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, ahiretin unutulma nedenlerini, günümüz Müslümanlarının temel problemleri ve dinimizin ortaya koyduğu çözüm yollarını anlatıyor. TOPLUMSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz nasıl ki geçmişte azgın bir câhiliye toplumunun ıslâhına vesîle oldu ve onu asr-ı saâdet toplumuna dönüştürdü ise, bugün ve kıyâmete kadar insanlığı huzura erdirip kurtaracak olan, yine

EL-NAFİ NE DEMEK?

Nafi ne demek? El-Nafi anlamı nedir? El-Nafi Esmasının zikri, anlamı ve fazileti… Nâfi; fayda veren; dilediği kuluna hayırlı ve faydalı olanı veren demektir. Allah Teâlâ, zararlı gibi görünen her şeyi sezilmez yollarla faydalı hale getirendir. Çaresizlerin imdadına yetişendir. Kulunu hayra ve iyiliğe yöneltendir. “Nâfi” ismi, “Dârr” ismiyle beraber değerlendirilmelidir. Kaynak: Prof. Dr. Mehmet Bulut, Delilleriyle

CENNETİN GENİŞLİĞİ NE KADARDIR?

Cennetin büyüklüğü ne kadardır? Hayaline güç yetmeyen güzellik: Cennetin genişlik ve güzelliği… Cenâb-ı Hak, âyet-i kerîmede Cennet’in genişliği hakkında şöyle buyurmaktadır: “Rabbinizin mağfiretine ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği semâlar ve yer kadar olan Cennet’e koşun!” (Âl-i İmrân, 133)[1] Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz de bu hususta şöyle buyurmuşlardır: “Cennet’in yüz derecesi

ALLAH KİMLERE ATEŞİ HARAM KILDI?

Allah kimlere ateşi haram kıldı? Peygamber Efendimiz cehennem ateşini nasıl tarif ediyor? Allah’ın ateşi haram kıldığı kimseler: “Kim Allah’tan başka hiçbir İlâh olmadığına, Muhammed’in de O’nun Resulü olduğuna şehâdet ederse, Allah ona ateşi haram kılar.” (Müslim, imân no. 46; Tirmizî no. 2638) Bu hadisi öğrenmemizin de bir hikâyesi var. Es-Sunâbihî diyor ki: “Ubâde bin es-Sâmit’in