Allah`a İman

Allah’a İman

Allah`a İman
1

AZÂZÎL NE DEMEKTİR?

Rivâyete göre melekler, Hazret-i Âdem’e secdeden başlarını kaldırdıklarında, “Azâzîl” is­miyle bilinen ve çok ibâdet etmekle…