Hizmet

Hizmet müessesesi

Hizmet
0

GÜNEŞE BENZEYEN İNSANLAR

Güneş için ısıtmamak nasıl imkânsız ise, yüksek ruhlar için de insanlara acımamak, onlara hizmetten kaçınmak,…

Hizmet
0

NİMETE DEĞİL GÖNDERENE NAZAR ET!

Mü’min, güç ve kud­re­tin an­cak Allah’tan ol­du­ğu­na ina­na­rak, hiz­met­ler­de­ki ba­şa­rı­sın­dan do­la­yı nef­si­ne bir pay çı­kar­ma­ma­lı­dır.…

Hizmet
0

HİZMETİN EN ÖNEMLİ GAYESİ

Hizmette bulunanların gönülleri, feyz ve rûhâniyetle dolu olmalıdır. Gönül ufkumuzun inkişâfı, ancak mânevî gıdalarla mümkündür.…

Hizmet
0

ZAHMETSİZ RAHMET OLMAZ!

Hizmet insanı, karşılaştığı tehlike ve güçlükler karşısında yılmamalı, bilâkis çetin şartlar altında bulunmaktan dolayı mukāvemeti…

1 2 3 4 5 6 38