Kategori

HAYATIMIZ

KİM SABRETMEYE GAYRET EDERSE

Kim tok gözlü olmak isterse, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir. Ebû Saîd Sa’d İbni Mâlik İbni Sinân el-Hudrî’den -radıyallahu anh- nakledildiğine göre, Medineli Müslümanlardan bir kısmı Resûlullah’tan -sallallahu aleyhi ve sellem- bir şeyler istediler. O da verdi. Sonra yine istediler. Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-

GECENİN EN HAYIRLI VAKTİ

Gecenin en hayırlı saati seher vakti midir? Ebû Hüreyre’den -radıyallahu anh- rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ her gece, gecenin son üçte biri kaldığı sırada dünyâ semâsına nüzûl eder ve şöyle buyurur: “Bana duâ eden var mı, duâsına icâbet edeyim? İstediğini vereyim. Bana istiğfar eden var

NEYE VE NİÇİN SABRETMELİYİZ?

Bakara Suresi 153. ayetinde: “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım isteyin! Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir.” buyruluyor. Peki neye ve niçin sabretmeliyiz? Ebû Mâlik Hâris İbni Âsım el-Eş’arî’den -radıyallahu anh- rivâyet edildiğine göre Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: “Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah duası mizânı, sübhânallah ve elhamdülillah sözleri ise yer ile gökler

İNSANLIĞA ŞİFA OLACAK 2 ŞEY

İnsanlığa şifâ olan yegâne hayat düsturları; Kur’ân’dadır, Sünnet’tedir, asr-ı saâdettedir. Cenâb-ı Hakk’a ne kadar yakınız, bunun muhasebesi içinde olmalıyız. O’na kalben yakın olabilmek, ancak O’nun cemâlî vasıflarıyla ahlâklanabilmemiz ile mümkün. Hayatlarımızı O’nun rızâsıyla te’lif edebilmek, ancak; O’nun emir ve yasakları etrafındaki gayretlerimizle, Kur’ân-ı Kerîm’e yakınlığımızla, Kur’ân-ı Kerîm’e hizmetlerimizle, Müslümanların derdiyle dertlenmemizle, Gariplerin ve kimsesizlerin duâlarını

ALLAH’I ÇOKÇA ZİKREDİN

Ayet ve hadislerde “Allah’ı çokça zikredin!” denmesinin hikmeti nedir? Zikirden mahrum olarak geçirilen vakitler; yani Allâh’ı unutarak tüketilen nefesler, ömür takviminin ziyan olmuş yapraklarıdır. İbn-i Abbas -radıyallahu anh-: “Ey îmân edenler! Allâh’ı çokça zikredin!” (el-Ahzâb, 41) âyet-i kerîmesinin tefsîrinde şöyle demiştir: “Allah Teâlâ, kullarına farz kıldığı her ibadete belli bir sınır tâyin etmiştir. Bu hususta

DEDİKODUYU TEK SORUDA BİTİRİN!

Görünüşe göre dedikodu her yerde ve insanları bu kötü alışkanlıktan vazgeçiremiyoruz. Ancak psikologlar bu kötü davranışı durduracak basit soruyu açıkladılar. Ne zaman biri sizi başkaları hakkında olumsuz bir konuşmaya çekmeye çalışırsa, ona şunu sorun… “Kocasının nasıl olduğunu tahmin edebiliyor musun?” “Dün ne kadar berbat görünüyordu değil mi?” “Alanında o kadar da uzman değil.” “Çocukları çok

İNSANI DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER

Mü’min, Rabbinin kendisine ikram ettiği her nimete şükür borcunu edâ etmek için, kalbinde derin bir muhabbet duygusu taşıyan kimsedir. Zîra muhabbetsiz her şeyin mânâsı sığ, her nesnenin varlık gâyesi boştur. Baharın içimizi ferahlatan meltemleri, yavaş yavaş yerini güneşin cömertçe üzerimizi ısıtmasına ve aydınlatmasına bırakırken kaç güneş doğdu üzerimize ve kaç güneş battı günümüzden, bilemedik… Kul

BU ÇAĞDA BU KAFA OLUR MU?

“Bu zamanda olur mu?”, “Bu çağda bu kafa!” ve benzeri şeytânî ve nefsânî karalamalarla insanı Rabb’inden uzaklaştırmaya çalışanlara dikkat! “Ey îmân edenler! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Rasûlü’ne icâbet edin / uyun. Ve bilin ki, Allah kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka O’nun huzûrunda toplanacaksınız.” (el-Enfâl, 24) Demek ki;

ÖFKEYİ YENMENİN VE AFFETMENİN FAZİLETİ

Dinimizde affetmek ve bağışlamanın önemi nedir? Affetmek, suçluyu cezâlandırmaya muktedir olunduğu hâlde, intikam almak yerine bağışlamaktır. Yaratan’dan ötürü yaratılanlara gösterilen en güzel bir muhabbet tezâhürüdür. AFFETMENİN FAZİLETİ VE ÖNEMİ Suçluya karşılık verme husûsunda kendi nefsini aradan çıkarıp, Allâh’ın affını umarak, suçlu şahsı ilâhî af ve merhamete muhâtap kılabilme olgunluğudur. Tabiî ki bu olgunluk, ilâhî irâde

ALLAH KİMLERİN CENNETE GİRMESİNE SEVİNİR?

Allah kimlerin cennete girmesinden hoşnut olur?  Ebû Hüreyre’den -radıyallahu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: “Biri diğerini öldüren ve her ikisi de cennete giren iki kişiden Allah Teâlâ hoşnut olur. Bunlardan biri Allah yolunda savaş ederken diğeri tarafından öldürülür. Katil olan da daha sonra tövbe eder, Müslüman olur, o da