FIKIH

FIKIH
0

MUBAH NEDİR?

Mubah kelimesi sözlükte “açığa çıkan, açıklanan, serbest bırakılan şey” demektir. Dinî bir terim olarak, sözlük anlamıyla…

FIKIH
0

MÜSTEHAP NEDİR?

Sözlükte, “sevimli olan, tercih edilen ve güzel bulunan iş” demektir. Hz. Peygamber’in bazan işleyip bazan terkettiği,…

FIKIH
0

TEKLİFÎ HÜKÜMLER NELERDİR?

Teklifî hüküm (Mükellefin Fiilleri), şâriin mükelleften bir fiili yapmasını veya yapmamasını istemesi veya onu yapıp yapmama…

FIKIH
0

HÜKÜM NEDİR?

İslâm dininin, insanların dünya ve âhiret mutluluğunu sağlamak üzere getirdiği kuralların bütününe şer‘î hükümler (ahkâm-ı şer‘îyye)…

FIKIH
0

EHLİYET NEDİR?

Ehliyet, kişinin dinî ve hukukî hükme konu (muhatap) olmaya elverişli oluşu demektir. Kur’an’da yerin ve göğün…

1 56 57 58 59 60 62