Kategori

Hac ve Umre

HZ. ALİ’NİN (R.A.) KABE HUTBESİ

Hz. Ali’nin (r.a.) putlardan temizlenen Kabe’yi müşriklerden de temizleyen hutbesi… Allâh Resûlü Kâbe adabıyla ilgili âyet-i kerîmeleri îlân etmesi için Hazret-i Ali’yi, Hazret-i Ebûbekir’in arkasından Mekke’ye gönderdi. KABE HUTBESİ Hazret-i Ali, bayramın birinci günü Akabe Cemresi yanında ayağa kalkarak, Allâh Resûlü’nün kendisine verdiği bu vazîfeyi, bir hutbe îrâd ederek yerine getirdi. Tevbe Sûresi’nden belli miktarda

UMRE NASIL YAPILIR?

Umre ibadeti nasıl yapılır? Umrede sırasıyla neler yapılır? İşte umrenin yapılışı… Bulunulan yere göre mîkat sınırında veya Harem bölgesi dışında usulüne göre ihrama girilir. Harem-i Şerif’e gelince: “Allah’ım, senin rızânı kazanmak için Umre tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolay eyle ve kabul buyur!” diye niyet edilerek Umre tavafı yapılır. Tavaf namazı kıldıktan sonra, “Allah’ım, senin

VAKFE NE ZAMAN YAPILIR?

Arafat vakfesi ne zaman başlar, ne zaman biter? Vakfenin yapılacağı zaman, Arefe günü (9 Zilhicce) güneşin zevalinden sonra başlar, kurban bayramın birinci günü (10 Zilhicce) fecr-i sadığa kadar devam eder. Bu zaman diliminde Arafat’ta vakfe yapmayan kimse haccın bu aslî rüknünü yerine getirmemiş ve neticede hac yapmamış olur. Arefe günü öğle vaktinden önce, bayramın birinci

ARAFAT VAKFESİ NEDİR?

Arafat nerededir? Vakfe nedir? Arafat vakfesi nedir, nerede yapılır? sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Arafat vakfesi yapılmadan hac ibadeti yerine getirilmiş olmaz. İşte Arafat ve Arafat vakfesi ile ilgili merak edilenler… ARAFAT NEREDEDİR? “Arafat”, Mekke’nin 25 km. güney doğusunda ova görünümünde düz bir alanın adıdır. Doğu, kuzey ve güneyi dağlarla çevrilidir. HZ. ADEM VE HAVVA’NIN (A.S.)

HACCIN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Haccın çeşitleri nelerdir? Nasıl yapılır? Şer‘î hüküm açısından haccın çeşitleri ve yapılışı… Belirli şartları taşıyan yükümlünün ömründe bir defa haccetmesi farzdır. Yükümlü olmadığı halde, haccetmeyi adayan kişinin bu adağını yerine getirmesi vâciptir. Diğer nâfile ibadetlerde olduğu gibi, başlandıktan sonra bozulan nâfile haccın kazâsı da vâcip olur. Farz ve vâcip dışında yapılan hac ise nâfiledir. Hacla

HACCA KAÇ DEFA GİDİLİR?

İslam dininde maddi durumu uygun olan her Müslümanın hayatında en az bir kez hac yapması farzdır. Hac, ömürde bir defadır diye ihmâl etmek de çok yanlış olur. İslâm rûhunun bir tecellîsi olarak namaz saflarında herkes aynı sıradadır. Devlet reisi de aynı saftadır. Önde geldiyse öndedir. Arkadan geldiyse arkada kalır. Sıradan bir kimse de geldiyse nerede boş

HACCA GİDERKEN HELALLEŞMEK GEREKİR Mİ??

Hacca giderken helallik almanın dinî hükmü nedir? Dinimiz, kul haklarına çok önem vermiş ve inananların bu haklara karşı duyarlı ve saygılı olmalarını emretmiştir. Ayrıca kul hakkı ihlalinde, hakkı ihlal edilen kişi affetmedikçe, hiç kimse tarafından affedilemeyeceği de belirtilmiştir. Veda hutbesinde Hz. Peygamber, “Ey insanlar, sizin kanlarınız, mallarınız, (ırzlarınız) onurlarınız Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır (dokunulmazdır).”

HACERÜL ESVED’İN SELAMLANMASI VE ÖPÜLMESİNİN HİKMETİ

Hacer-i Esved’in selamlanması ve öpülmesinin hikmeti nedir? Hacer-i Esved’i selamlama ve öpmenin meşruiyeti Hz. Peygamberin ve Ashab-ı Kiram’ın uygulamalarıyla sabittir. (Buhârî, Hac, 60; Müslim, Hac, 249-250) Fıkıh âlimleri, bu uygulamalara dayanarak tavaf sırasında Hacer-i Esved’i sünnete uygun şekilde ziyaret etmenin (istilâm) ona el ile dokunup öpmenin sünnet olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. (İbn Rüşd, Bidâye,

RAMAZAN AYINDA YAPILAN UMRENİN FAZİLETİ

Bizi de duana dahil et… Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphe yok ki, Safa ile Merve Allah’ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah’ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bilir.” (Bakara, 158) Resûlullah buyurdular: “Ramazan ayında yapılan umre,

HASTA OLDUĞU İÇİN TAVAF VE SA’Y YAPMADAN ELBİSE GİYEN KİŞİ NE YAPMALIDIR?

Hasta olduğu için tavaf ve sa’y yapmadan bir gün süreyle elbise giymiş olan kişinin ne yapması gerekir? Hasta olduğu için elbise giyen kişi, iyileşir iyileşmez tekrar ihram bezlerine bürünerek tavaf ve sa’yini yapar. Bu durumdaki kişi bir küçükbaş hayvan kesmek, üç gün oruç tutmak veya altı fakire sadaka vermek seçeneklerinden birini tercih edebilir. (Mevsılî, el-İhtiyâr,