Doğumu

Doğumu
0

İs­lâm ilâ­hi­ya­tı­na gö­re var­lık­la­rın te­sel­sü­lün­de ilk meb­de’ Fâ­il-i Muh­târ ola­rak Ce­nâb-ı Hak; ve­sî­le ve se­bep…