Kategori

PEYGAMBERİMİZ

ÇOCUKLARLA İLGİLİ HADİSLER

İslam’da çocuk eğitiminin önemi nedir? Çocuk eğitimi ile ilgili hadisler nelerdir? Çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz? Çocuk terbiyesinde önceliklerimiz neler olmalıdır? Çocuğa güzel bir ahlak kazandırmak için üzerimize düşen görevler nelerdir? Çocuklarla ilgili bilinmesi gereken hadisler… Çocukların terbiyesi husûsunda hadîs-i şerîfte: “Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlâktan daha hayırlı bir mîras bırakmamışltır.” (Tirmizî, Birr, 33) buyrulmaktadır. O sebepledir

ALİME VE SALİHA KADINLAR

İslam tarihinde methedilen alime ve saliha hanımlar… Tarihin ilk devirlerinden itibaren kadın, dâimâ erkeğin yanında var olmasına rağmen hak ettiği değer ve îtibârı görememiştir. Kabileler arası hâkimiyet savaşlarında kadının gücü olmadığı için yalnızca “tüketici” kabul edilmiş; hattâ yeni doğan kız çocukları, babalar için bir utanç vesîlesi sayılmıştır. Ataerkil âilelerin yaşadığı toplumlarda ise, kadın ve kadının

KIBLE DEĞİŞTİĞİNDE SAHABELERİN TEPKİSİ

İlk kıblemiz neresiydi? Kıble değişince neler oldu? Kıblenin değişmesinin iyi yanları nelerdi? İkinci kıblemiz neresi? Kıblenin değiştiğini duyan sahabeler ne tepki verdi? Dr. Murat Kaya anlatıyor… Berâ (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Medîne’ye ilk teşrîflerinde Ensâr’dan olan ecdâdı (veya diğer lafza göre dayıları)na misâfir oldular. On altı veya on yedi ay Beytü’l-Makdis’e

PEYGAMBERİMİZİN TUTTUĞU NAFİLE ORUÇLAR

Resûlullah Efendimiz, farz olan Ramazan orucunu büyük bir şevkle edâ ettikten sonra, sık sık nâfile oruç tutmaya da devam ederdi. Bilhassa pazartesi ve perşembe günleri oruçlu olmayı tercih ederdi. Efendimiz pazartesi ve perşembe günleri oruçlu olmayı tercih etmesinin sebebini şu şekilde îzah ederdi: “Ameller, Allah Teâlâ Hazretlerine pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben, amelimin

HZ. AİŞE’NİN (R.A.) HAYATI

Hz. Aişe (r.a.) kimdir? Hz. Aişe (r.a.) Peygamber Efendimiz ile nasıl evlendi? Hz. Aişe (r.a.) nasıl biriydi? Hz. Aişe (r.a.) kaç yaşında vefat etti? Hz. Aişe’nin (r.a.) kısaca hayatı… Hz. Âişe -radıyallahu anh- Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in eşi ve onun en yakın arkadaşı Hz. Ebûbekir’in -radıyallahu anh- kızıydı. Âişe-i Sıddîka diye tanındı. Annesi

HAFIZLIK İLE İLGİLİ HADİSLER VE HAFIZLIĞIN FAZİLETİ

Peygamberimiz’in (s.a.v) “…On kişiye şefaat edecek.” buyurduğu hafız kimdir? Kur’an’ı ezberleme ve hafızlık ile ilgili hadisler, hafızlığın önemi, fazileti hakkında bilinmesi gerekenler… Peygamber-sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurdular: “Kim Kur’ân’ı okur, onu güzelce ezberler, helâlini helâl, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa, Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Ailesinden hepsi cehennnemi hak etmiş

İFTİRA İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Yedi büyük günahtan biri olan iftira nedir? İftira etmek veya atmak ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? İftira Nedir? Sözlükte “yalan söylemek, uydurmak, asılsız isnatta bulunmak gibi” anlamlara gelen iftira, ahlâk terimi olarak bir kimseye işlemediği bir suçu isnat etmek demektir. Hukuk ve ahlâkta iftira yerine daha çok ifk ve bühtân terimleri, zina iftirası için

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN VEFATI

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ne zaman ve nasıl vefat etti? Peygamber  -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz kaç yaşında, nerede vefat etti? Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in vefatı Müslümanları nasıl etkiledi? Hz. Muhammed’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- son günleri, hastalığı ve vefatı. Allahın son elçisi: Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- 13 gün kadar

İSLAM TARİHİNDE İLK CUMA NAMAZI VE İLK HUTBE

İslam tarihinde ilk Cuma namazı ne zaman ve nerede kılındı? İlk Cuma namazını kim kıldırdı? İlk Cuma hutbesinin konusu ne oldu? İşte ilk Cuma namazı ve okunan ilk hutbe… Hicret yolculuğunda Kuba’da on dört günlük bir misâfirlikten sonra Allâh Resûlü ve berâberindekiler, Medîne’ye hareket ettiler. PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN İLK CUMA NAMAZI VE HUTBESİ Günlerden Cuma idi.

HZ. OSMAN’IN (R.A.) HİKMETLİ SÖZLERİ

Üçüncü İslam Halifesi Hz. Osman’dan (r.a.) hikmetli sözler… Hz. Osman’ın (r.a.) hikmetli sözlerinden bazıları şöyledir: – “Eğer kalblerimiz tertemiz olsaydı (yani tezkiye ve tasfiye sürecinden geçmiş olsaydık), Rabbimizin Kelâmı’na doyamazdık. Ben, Mushaf’a bakmadığım bir günün geçmesini çok çirkin görürüm.” ALİ İMRAN SURESİ’Nİ GECE OKUMANIN FAZİLETİ Hz. Osman (r.a) şehît edildiğinde, yüzüne çok bakmaktan dolayı Mushaf’ı