DOSYALAR

DOSYALAR
0

“İsm-i ‘zam” Allah’ın -celle celâlühü- en büyük ismi mânâsına gelen bir tâbir. Kur’ân-ı Kerîm’de “ism”…

1 2 3 4 5 12