DİNİ TERİMLER

DİNİ TERİMLER
0

AHKÂM NE DEMEKTİR?

Hükümler demektir. Allahü teâlânın emirleri ve yasakları. Hüküm’ün çokluk şeklidir. Hüküm, sözlükte “iyileştirmek amacıyla menetmek,…

DİNİ TERİMLER
0

AHÎLİK NEDİR?

“Ahî” kelimesi Arapça olup “kardeşim” anlamına gelmektedir. Ancak bu kelimenin Türkçe’deki cömert anlamındaki akı kelimesinden…

DİNİ TERİMLER
0

AĞYÂR NE DEMEKTİR?

Başka, yabancı, el anlamlarına gelen gayr kelimesinin çoğuludur. Tasavvufta genellikle mâsiva karşılığı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca…

1 2 3 4