KASKO NEDİR? KASKO VE SİGORTA YAPTIRMAK CAİZ MİDİR?

0

Zorunlu trafik sigortası nedir? Kasko nedir, ne işe yarar? Kasko ve sigorta yaptırmak caiz midir?

SİGORTA VE KASKO CAİZ Mİ?

Devletin zorunlu tuttuğu, aksi takdirde trafiğe çıkmaya engel koyduğu “Zorunlu Trafik Sigortası” hem mahiyeti itibariyle hem de primleri itibariyle baktığınız zaman bir tür sosyal sigortalar gibi işliyor.

Ticari bir tarafı var. Ama ticari tarafı devlet tarafından belirlendiği için adeta işletme maliyeti gideri olarak ortaya çıkıyor. Diğer taraftan kâr-zarar dengesine baktığınız zaman bir sigortanın olması gerekiyor.

ESKİDEN SİGORTA SİSTEMİ VAR MIYDI?

Şeriatımız, dinimiz, belli kurallar koymuş. Büyük birtakım mali ödeme yükümlülüğü altına girmiş olanlara Akıle” veya “Divan” sistemi (Osmanlı’da Ahilik sistemi) denilen bir sistem üzerinden her meslek örgütü kendi içinde bir dayanışma göstermiş, birinin dükkanına bir felaket, afet gelecek olsa el birliği yapmak suretiyle onu bertaraf etmeye gayret göstermişler.

Bugün için de özellikle araç kullananlar, her an bir kaza ile karşı karşıya olduğundan, ölümcül ve sakatlanmalı kazalar olabildiğinden büyük meblağlar söz konusu olabiliyor. Bunları bir insanın ödemesi kesinlikle mümkün değil. Diğer taraftan mağdur olan, kazazede olan kimsenin de hakkının, hukukunun zayi olmaması gerekiyor.

Bu tür problemlerin karşısında sosyal sigortalar kurumu, yani kâr amacı gütmeyen tamamen müntesiplerinin, bağlılarının, sigortalılarının, birbirleriyle dayanışma ruhu içerisinde olduğu, birbirlerine destek olma gayreti içerisinde oldukları bir sigorta fonunun olması gerekiyor.

İSLAMİ SİGORTA (TEKAFÜL SİGORTASI)

Malezya, Endonezya gibi Uzak Doğu Müslüman ülkelerinde tekâfül sigortası denilen bu tür sosyal sigorta bağlamında yaygın olarak kullanılıyor.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI CAİZ Mİ?

Ülkemizde bu tür sosyal sigortalar yeni yeni ortaya çıkıyor. Bunlar eğer zorunlu trafik sigortası yerine ikame ediliyorsa bunları kullanmak lazım. Şu an zorunlu trafik sigortasını kullanmakta bir beis yoktur (caizdir) diyor hocalarımız.

KASKO CAİZ Mİ?

Kasko gibi tamamen ticari olan ve ticari saiklerle, sebeplerle ortaya çıkmış olan sigorta faaliyetlerinden de büyük çoğunlukla alimlerimiz, hocalarımız bizleri uzak tutmaya (caiz değil diyor) gayret ediyor. Çünkü burada risk faktörü denilen faktörün pergeli çok açık olduğu için adeta kumara benziyor.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar.

KASKO NEDİR?

Kasko, otomobil sigortalarından bir tanesidir ve amacı, sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamak. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılıyor.

KASKO NE İŞE YARAR?

Kasko karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır.

KASKOLU ARAÇ KİRALAMAK CAİZ Mİ?

Paylaş.

Yorumlar