KARACAAHMET MEZARLIĞI

0

Karacaahmet Mezarlığı’nda kimler yatıyor? Karacaahmet Mezarlığı nerede? Karacaahmet Mezarlığı tarihi, hakkında bilgi…

Karacaahmet Mezarlığı, İstanbul’un ve imparatorluğun en meşhur ve en büyük mezarlığıdır. Üsküdar’daki bu mezarlığın İstanbullular tarafından rağbet görmesinde, Üsküdar’ın Anadolu  yakasında, dolayısıyla Müslümanların manevi merkezi Mekke ve Medine ile aynı kıtada bulunmasına bağlanır.

KARACAAHMET MEZARLIĞI ADINI NEREDEN ALIR?

Karacaahmet Mezarlığı adını, burada türbesi bulunan ve XIV. yüzyılda yaşamış, Abdalân-ı Rum’dan menkıbevi bir şahsiyet olan Karaca Ahmed’den alır. Anadolu yakasında çok geniş bir sahaya yayılan mezarlık, Miskinler Tekkesi, Saraçlar Çeşmesi, Şehitlik, Musalla ve Duvardibi adlarını taşıyan beş bölgeden ve on iki adadan oluşmaktaydı.

İSTANBUL’UN EN ESKİ VE EN BÜYÜK MEZARLIĞI

Mezarlık kuzeyde Üsküdar Gündoğumu Caddesi’nden başlayıp güneyde Kızıltoprak (Zühtü Paşa) Camiî’nin haziresine kadar eğimli bir arazide uzanmakta, aradaki boşlukların dışında tarihî Bağdat  yolu boyunca devam etmekteydi. Ancak şehrin bu en büyük ve en eski mezarlığı, zamanla imar faaliyetleri  veya Belediye ile Tapu Müdürlüğü’nün kayıtlarındaki bürokratik tutarsızlıklar sebebiyle kısmen yok olmuştur. Buna rağmen bugün bile 750 bin m² kadar bir alanı kaplar. Servi, çınar, defne, çitlembik gibi ağaçlar ve diğer bitkilerle burada yaşayan muhtelif kuş türleri mezarlığa âdeta bir orman görüntüsü verir.

KARACAAHMET MEZARLIĞI’NDA NELER VAR?

Karacaahmet Mezarlığı bölgesinde 6 tekke ve namazgâh, 3 cami, 7 çeşme ve birçok kuyu bulunmaktadır. Karacaahmet Mezarlığı içinde birçok sofa mevcuttur. Bunlardan en önemlisi, 1520 tarihli Reisülhattatîn Şeyh Hamdullah Efendi’ye ait kabrin civarında oluşmuş hattatlar sofasıdır. Bu mezarlıkta günümüze ulaşabilen en eski mezar taşı adı geçen meşhur hattatınki ise de mevcut mezar taşlarının büyük kısmı XIX. yüzyıla aittir.

Kaynak: Dr. Sadi Süleyman Kucur, İstanbul’un Tarihî Müslüman Mezarlıkları, 2015

KARACAAHMET MEZARLIĞI NEREDEDİR? – HARİTA

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
YALANIN VEBALİ

Yalan konuşmanın vebali nedir? Yalana müsade edilen üç yer neresidir? Yalan söylemenin çocuğunuza etkisi nasıl olur? Müslümanın hayatında yalana neden...

Kapat