KALBİ AÇAN VE GENİŞLETEN ALAMET

0

Dünya bir konaklama yeridir. Bizler de birer misafiriz. Yüce Allah, rızasını kazanan kulları için dünyadaki bu hayatın ardından sonsuz ve eşsiz bir hayat yaratmıştır.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de: İşte (ey insan) bu, senin öteden beri kaçtığın şeydir, denir.” (Kâf, 19)

Resûlullah buyurdular:

“Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol!..” (Buhârî, Rikak, 3)

Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“-Kulun kalbine bir nûr gelince kalp açılır ve genişler.” 

Sordular:

“-Ya Resûlullah bunun bilinmesini sağlayacak bir alâmeti var mı?” 

Efendimiz buyurdu:

“Aldanma yurdu olan dünyâdan uzaklaşıp, ebediyet yurdu olan ahirete yönelmek ve ölüm gelmeden hazırlıklı olmak bunun işaretidir.” (İbn Mübârek, Kitâbü’z-zühd, s.78)

AHİRET YOLCULUĞU

Paylaş.

Yorumlar