“SURİYE VE FİLİSTİN’DEKİ TÜRKLERİN SAYISI BİLİNSEYDİ…”

4

Tarihçi – Yazar Kadir Mısıroğlu, Orta Doğu’da yaşanan hadiseleri ve İslâm dünyasının geleceğinde Türkiye’nin rolünün ne olacağı ile ilgili değerlendirmelerini islamveihsan.com’a anlattı. Orta Doğu’da yaşanan hadiseleri nüfus ve sosyoloji çerçevesinde izah eden Mısıroğlu, Suriye ve Filistin’de Türk nüfusunun fazla olduğunu, bunun kamuoyu tarafından bilinmesi halinde Türkiye’nin ‘ırkdaşını koruma namına’ müdahale etmek suretiyle oradaki zulmü engelleyebileceğini söyledi. 

Röportaj: Furkan Hasdemir

Son dönemde Mısır ve Suriye gibi Osmanlı bakiyesi ülkelerde karışıklıklar yaşanıyor. Bu karışıklıklar bölgede Osmanlı’ya duyulan özlemi arttırdı. Siz bu ülkelerde yaşanan gelişmeleri “Yeni Osmanlıcılık” ve İslam’ın gelişimi doğrultusunda nasıl yorumlarsınız?

Bu sualde İsrail’in durumunu anlatmak lazım. Mısır’daki olaylar İsrail’in işidir. Türkiye’deki 17 aralık hadisesi İsrail’in işidir. Belki Suriye’deki olayların kökünde bile İsrail vardır.

Suriye meselesi hala devam ediyor. Sizce burada da bir oyun söz konusu mu?

SURİYE MESELESİNDE İRAN’A DİKKAT ETMELİYİZ

IMG_1134Suriye meselesinde asıl dikkat edilecek nokta İran’ın desteğidir. Rusya’nın desteğini anlamak mümkündür. Amerika İsrail’i kayıtsız şartsız destekleyince, Araplar Rusya ile teşrik-i mesai ettiler. Arap âlemlerine Sosyalizm modası girdi. Bilhassa Suriye’de askerî üsler kurdular. Bu üsleri kaybetmek istemediği için Rusya’yı anlamak mümkün. İran kendi itikâdının îcabı olarak Nusayri mezhebini Gulat-ı Şia’dan yani küfür içinde bir mezhep olarak saydığı halde, karşısındaki de Ehl-i sünnet diye Suriye Devleti’ne destek çıkıyor. Yani, “Benim mezhebimin içinden çıkan gavur, Ehl-i sünnet Müslümandan benim için daha hayırlıdır” demektir.

Bu meselede İran’ı anlamak lazım gelir. İran’ın tavrının akıl, mantık, din ve maslahatla hiçbir izahı yoktur. Çünkü Nusayrilik Hazret-i Ali’ye ‘Allah’ diyen bir Şiâ mezhebidir. Hazreti Ali’ye Allah ve peygamber diyen mezhepleri küfür olarak kabul ediyorlar. Kendi kâfirini Ehl-i sünnet Müslümana tercih ediyorlar. Hem silah verip, hem adam gönderiyorlar. Burada İran’ı tanımak lazım, İran’ı bu hâdiseyle tanımayan bir daha tanıyamaz. İslam dünyasında fitnenin kaynağı İran’dır. Bizim de anlaşılması en güç düşmanımız İran’dır.

İSLAM BÜTÜN DÜNYADA GALİP GELECEK

İslam’ın gelişmesi noktasına gelince; Suriye ve Mısır olayları doğum sancısıdır. Ümmet bedel ödüyor. Günahlarına kefaret teşkil edecek hadde vardığı zaman İslam’ın galebesi gerçekleşecek. İslam bütün dünyada galip gelecek.

Türkiye’nin İslam’ın bu muvaffakiyetindeki rolü ne olacak?

IMG_1120

Türkiye’de Kemalizm’in elbisesi çatırdıyor. Bir çocuk yeleğini pehlivana giydirse ne olur? Yırtılır. Kemalizm kendi içine kapanıp, dünyaya kapılarını kapayıp içeride dinsiz bir millet icat etme davasıdır. Dünya ile ilgilenmemiştir. Din yerine ırkı koyduğu halde ırken hudutlarının dışında kalan insanlara bile sahip çıkmamıştır. Suriye yarı yarıya Türk’tür. Lazkiye Türk, Halep Türk, Hama Türk, Humus Türk, ama bunlar konuşulmadı. Lozan zaafa uğrar diye kurtaramadıkları yerlerin üzerini örttüler.

SURİYE VE FİLİSTİN’DEKİ TÜRKLERİN SAYISI BİLİNSEYDİ, İŞLER DEĞİŞİRDİ

IMG_1125Eğer dünya Kıbrıs’taki gibi Suriye’deki, Filistin’deki Türklerin de mevcudiyetini bilseydi, bugün Türkiye oraya müdahale ederdi. Kimse Türkiye’ye “Ne yapıyorsun, ne hakkın var senin” diyemezdi. “Burada benim ırkdaşım var, müdafaa etmek mecburiyetindeyim” diyebilirdi. Bugün dese kimse orada Türk olduğuna inanmaz. Suriye’de Arap kanı yüzde beşi geçmez. Çünkü Türkler Müslüman olunca Cezire üzerine gelmişlerdir. Arapçanın tesiriyle Araplaşmıştır. Milyonlarca Türk asıllı insanın, ancak aşiretinin adıyla bellidir Türk olduğu. Filistin’de bile 13 tane aşiret var. Bu aşiretlerin isimleri oğuz boylarının isimleridir. Hiçbiri Türkçe bilmiyor.

Araplar onlara diyor ki; Siz Türkistan’a giden Arap ordularında vazife aldığınız için, bu isimler size takıldı. Hayır böyle değildir. Türkler, Müslüman olduktan sonra Batı istikametine ilerlemek suretiyle gelip, oraya yerleşmişlerdir. Arapçanın tesiriyle lisanlarını unutmuşlardır. Aşiret adları Türkçedir. Sadece Filistin’de 13 tane Türkmen aşireti var. Suriye’de sayısına bereket. Halep’te tahsil görmeyen adam Arapça bilmez.

Oradaki Müslüman kardeşlerimiz yeniden Osmanlı’yı istiyorlar diyebilir miyiz?

Osmanlı’nın nizamını istiyorlar, Osmanlı geriye gelmez bir daha Muhyiddin ibni Arabi’nin bir keşfi var. Doğrudur yanlıştır bilemeyiz. Ehl-i keşfin keşfi kendini bağlar. Arabi diyor ki; “Osmanlı’lar ikinci defa iktidar olacak, Mehdi (a.s.) Konya’da Selim adında bir hanedan mensubuna kılıç kuşandıracak.” Tabi bizi Kur’an ve sünnet bağlar lakin mevzu gereği bu keşfini hatırlatmakta fayda var.

HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ TÜRKİYE BÜYÜYECEK

Şu muhakkak ki Türkiye büyüyecek. Buna hiç şüphe yok. Çünkü Osmanlı bir arslandı. Onun kürkünden kırk tilkiye kürk yaptılar. Hiçbiri bir yavru aslan olamadı. Biz çekildiğimizden beri bizden kopan parçalarda istikrar kurulamadı.

Irak, Suriye, Yemen böyle, neredeyse her taraf böyledir. Suudi Arabistan da böyledir. Onlar baskı ve petrolü Amerika’yla bölüşme sayesinde istikrarlı gözüküyorlar ama orada da kül altında ateş var.

İSLAM DÜNYASININ BİRLİĞİ NASIL OLACAK?

Müslümanın gayesi İslam dünyasının birliğidir. Bu birlik nasıl olur? Hilafet kitabımın başına bir proje kurdum oradan bakabilirsiniz. Eski tarzda olmaz ama belki bir pakt şeklinde olur. Avrupa Birliği tarzında olur.  Şimdi Avrupa birliği tahakkuk etti. Almaya yine Almanya, Fransa yine Fransa, İtalya yine İtalya ama bunların üstünde bir birlik kurdular. Bizde de böyle olur. Çünkü köprünün altından çok sular geçti. Tek bayrak altında İslam dünyasını birleştirmek çok çetin bir iştir.

Paylaş.

4 yorum

  1. Ahmet Kanarya on

    Üstad, derin ve ciddi konular hakkındaki görüşlerinizi okuyor bilgileniyoruz teşekkür ediyoruz ancak bu konular devlet politikası haline gelmesi imkansızmıki eğer öyleyse tartışmanın öğrenmeninde bi gerekçesi kalmazki

  2. Pingback: GAZZELİ ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİ ENKAZ YIĞINLARI ALTINDA | İslam ve İhsan

  3. Yunus yılmaz on

    ÜSTADIM Allah size uzun ömürler versin inşallah ,hafızanıza güç kuvvet versin bizler bu hiçliğin içinde sizin sayenizde bir birey olmanın lezzetini tadıyoruz bazı bilinmesi ve konuşulması istenmeyen gerçekleri ,bilip konuşmaya ve bilinçlenme ye başladık , inşallah sayımız artacak bu mesayiden bizlerde hisse sahibi olmak için çalışacağız ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
ORUÇ İBÂDETİ BİZE NELER KAZANDIRIYOR?

http://youtu.be/68uTC354eLc

Kapat