KADINI CENNETLİK YAPAN AMEL

0

Peygamber Efendimizin (s.a.v) cennet ve cehennem ile haber verdiği iki kadının yapmış olduğu ameller nelerdir? İşte cevabı…

Bir adam, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e;

“−Ey Allâh’ın Rasûlü! Falanca kadın; çokça nâfile namaz kılması, nâfile oruç tutması, çalışması ve sadaka vermesiyle anılır. Fakat o kadın, diliyle komşularına eziyet eder!” dedi.

Fahr-i Kâinât Efendimiz şöyle buyurdu:

“–O kadında hiçbir hayır yoktur! O kadın cehennem ehlindendir!”

Adam devamla; farz ibâdetlerini yerine getiren, nâfile ibâdetleri fazla olmasa da, muâmelâtı çok iyi olan, diliyle komşularına hiç eziyet etmeyen bir kadını sordu.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“–O kadın, cennet ehlindendir!” (Ahmed, II, 440)

BİR İNSANA ‘İYİ’ DİYEBİLMENİN KRİTERLERİ NELERDİR?

Peygamberimiz’in bu ölçüsünü, Hazret-i Ömer’in şu tavsiyelerinde de temâşâ ederiz:

Bir kimse Hazret-i Ömer’in yanında başka birisini methediyordu. Ondan sitâyişle bahsediyordu. Hazret-i Ömer; ona bir insanın, nefsine ağır gelen şartlardaki hâlini gösteren üç tane sual sordu:

  • Onunla hiç yolculuk yaptın mı?
  • Ticaret gibi bir alışverişte, içtimâî bir muâmelede bulundun mu?
  • Ona sabah, akşam komşu oldun mu?

Kişi, bu üç suâle de;

“–Hayır!” deyince, Hazret-i Ömer şöyle dedi:

“–Kendisinden başka ilâh olmayan Allâh’a yemin ediyorum ki, sen onu tanımıyorsun!”

HZ. ÖMER’DEN (R.A) KIYMETLİ BİR NASİHAT

Yine Hazret-i Ömer şöyle tavsiye ediyordu:

“Bir kimsenin (zâhiren) kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. (Muâmelâta dair) şu hususlardaki hâline bakın:

  • Konuştuğunda doğru söylüyor mu?
  • Kendisine bir emânet verildiğinde emânete riâyet ediyor mu?
  • Dünyaya meylettiği zaman helâl-haramı gözetiyor mu?”

Aslında huşû ile kılınan bir namaz, bütün kötülükleri bertaraf eder. Namaz, bir mü’minin amellerinin seviyesini gösterir.

Tâbiîn neslinin büyük imamlarından Ebû’l-Âliye -rahmetullâhi aleyh- der ki:

“Biz, kendisinden (hadis) almak için bir kişinin yanına gittiğimizde, önce onun namaz kılışına dikkat ederdik; eğer namazını huşû ile kılıyorsa;

«O, diğer işlerini de güzel yapar.» diyerek yanına otururduk. Namazını huşû ve tâdil-i erkâna riâyet etmeden kılıyorsa;

«Onun diğer işleri de menfîdir.» diyerek (ondan hiçbir hadis almadan) yanından kalkardık.” (Dârimî, Mukaddime, 38/429)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2019 Ay: Mayıs, Sayı: 171

GÜZEL AHLAK NEDİR? PEYGAMBERİMİZİN AHLAKİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

CENNETLİKLER VE CEHENNEMLİKLER KİMLERDİR?

HESAPSIZ CENNETE KİMLER GİRECEKTİR?

Paylaş.

Yorumlar