İYİ YETİŞMİŞ İNSANLAR TOPLUMU NASIL ETKİLER?

0

Bugün için en büyük hizmetlerden biri, rehber insanlar yetiştirecek müesseseleri ihyâ etmek için, onlara infakta bulunmaktır.

 Bir mütefekkirin dediği gibi: “Hâkim milletlerle mahkûm milletler arasındaki en mühim fark, bir avuç iyi yetişmiş insandır!” İşte cihânın bütün susuzluğu, bu bir avuç kâmil insanadır. Bugün İslâm dünyası, ictimâî planda mağlub bir durumda ise bunun sebebi, müslümanların bertaraf etmeye muktedir olamadıkları bir zulme mâruz kalmış bulunmalarıdır. Bu kötü tâlihi değiştirmek için, onun güçlü olduğu zamanlardakinden daha fazla bir dînî ve vicdânî gayrete ihtiyaç olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. “Her güçlükle berâber muhakkak bir kolaylık bulunduğu” yolundaki ilâhî beyânı düstûr edinerek silkinmeli ve bir kurtuluş çâresi bulmaya azmetmelidir. Bu, o derecede ehemmiyetli bir mesûliyettir ki, her zaman için meşrû olan meşgûliyetlerin bile meşrûluğu tehlikeye girer.

Meselâ yavrusunu emzirmekte olan bir ana, evinde yangın çıktığı takdirde bu fiile devam ederse mes’ûl olur. Yangını söndürmek için yapması gereken işlerin âciliyeti sebebiyle çocuğunu emzirmek gibi meşrû ve makbul olan bir fiile devam etmesi, onu mes’ul bir mevkiye düşürür. Bu, İslâm’da “maslahat” denilen ehemmiyetli bir meseledir. Dolayısıyla günümüzün maslahatı da çok iyi tedkîk edilmeli ve onun gerektirdiği ölçüde ve îcâb ettirdiği şekilde gayret sâhibi olmalıdır. Bu lâyıkıyla yapılabildiği takdirde, bütün İslâm âlemi, içinde bulunduğu buhrandan kurtulma imkânı bulabilir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Vakıf İnfak Hizmet

DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN NE YAPMALIYIM?

İNSAN YETİŞTİRMEK ÇOK ÖNEMLİDİR

 

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
2017’NİN EN DİKKAT ÇEKEN KİTAPLARI

2017'nin en dikkat çeken kitaplarını Okur Dergisi yazarları seçti.  "2017 Gider Kitapları Kalır" dosya çalışmasıyla 2017'nin en dikkat çeken kitaplarına...

Kapat