İSMİ FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA VERİLEN TÜRK SULTANI

0

Filistinliler, Yahudilerin vaat edilmiş kutsal topraklara (arz-ı mev’ud) geri dönme, devlet kurma özlemlerini bilen ve firâset ve dirâyetiyle Filistin’e kalkan olan Sultan II. Abdülhamit’i arıyor.

Hiç şüphesiz ki Filistin’in ilk mazlûmu, II. Abdülhamit Han’dır. O, Filistin mes’elesinde büyük bir hassâsiyet göstermiş ve Yahûdîlerin ilk bakışta mâsumâne görünen arzu ve emellerine karşı basîret ve firâsetle tavır koymuştur. Abdülhamit Han, kendisinden, Osmanlı’nın bütün dış borçlarını ödeme mukâbilinde Filistin’den toprak vermesini isteyen Teodor Herzl’e:

“–Ben Filistin’den bir karış dahî toprak satmam! Zîrâ bu vatan bana değil, milletime âittir. Milletim ise, oraları kanlarını dökerek kazanmıştır. Şehît kanları ile alınan vatan parçası, para ile satılamaz! Biliniz ki ben, sizin canlı bir beden üzerinde yapmayı planladığınız hâin ameliyata aslâ müsâade etmem!” demiş ve bu tehlikeyi bertarâf etmek için çok ciddî tedbirler almıştır.

Bugün olup bitenleri gördükçe II. Abdülhamit Hân’ın firâset ve dirâyetini daha iyi anlayabiliyoruz.

“BİZ ABDÜLHAMİT’İN YETİMLERİYİZ”

Filistin’de hâlâ çocuklara en çok konulan isimlerin başında “Abdülhamit” gelmektedir. Filistinliler; “Biz Abdülhamit’in yetimleriyiz.” diyerek onu hayırla yâd etmektedirler.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 1, Erkam Yayınları

SULTAN II. ABDÜLHAMİT KİMDİR?

SULTAN II. ABDÜLHAMİT KİMDİR?

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
ALLAH YOLUNDA HİZMET DÜNYADAKİLERDEN ÜSTÜNDÜR

İslâm ahlâkının esâsını ararsak, onu, Rabb’e aşk ve ihlâs ile yönelişte; bu yönelişin yegâne nişanını da hiç şüphesiz “hizmet”te buluruz....

Kapat