İSLAMİ İLİMLER REHBERİ

0

Halil İbrahim Delen ve Baki Aydın’ın hazırladığı İslami İlimler Rehberi, İslami ilimlerle ilgili temel bilgileri bir arada okuyucuya sunuyor.

İslâmî ilimleri tanıtan, amaçlarını anlatan ve alanla ilgili mutlaka okunması gereken temel kaynaklar konusunda toplu halde bilgi veren bir eserin yokluğunu derinden hissetmiştik. Bu konuda çeşitli okuma listeleri mevcut olmakla birlikte bu listelerin yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hazırlanan listeler tek elden çıkmaktadır. Şüphesiz ki her çalışmanın bir değeri vardır. Biz burada o alana yıllarını vermiş hocalarımızdan tavsiyeler almak istedik. İşte o dönemde bu eksikliği gidermek uğruna elinizdeki bu eseri hazırlamayı kendimize bir görev edindik. Yaklaşık bir yıl süren hazırlık ve görüşme süreci sonunda bu eseri meydana geldi.ISLAMI-ILIMLER-REHBERI

Alanında ihtisas sahibi ve ülkemizin önde gelen hocalarıyla yaptığımız söyleşilerden oluşan eserin en önemli amacı ilâhiyat fakültelerinde öğrenimini sürdüren öğrencilerle, lisans öğrenimini tamamlayıp İslâmî ilimlerde akademik kariyer yapmak isteyenlere bu meşakkatli yolda rehberlik etmektir. 

Eserde sırasıyla Arap dili ve belâgati, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf ve İslam Mezhepleri Tarihi ilimlerine yer verilmiş, hocalarımız tarafından bu ilimlerin tanıtımı yapılarak amaçları anlatılmış, son olarak da hocalarımızdan alanla ilgili okuma listesi alınmıştır.

İslami İlimler Rehberi, Halil İbrahim Delen-Baki Aydın, 167 Sayfa, Erkam Yayınları

Kitabı temin etmek için tıklayınız

Paylaş.

Yorumlar