İSLAM’I ANLATIRKEN İZLENECEK YOL

0

İslâmiyet kolaylık dinidir. Bu sebeple insanlara kolaylık göstermek, zorluk çıkarmamak İslam’ı anlatırken izlenecek yolu da bize gösterir.

Enes radıyallahuanh‘den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz.”

(Buhârî, İlim 11, Müslim, Cihad 6-7.)

Hadisten Öğrendiklerimiz

1- Allah yoluna davet eden kimseler, en güzel ahlâka sahip olmalıdır.

2- İslâmiyet’i bilmeyenlere yumuşak davranmalı, onlara karşı tatlı dilli olmalı, ürkütüp kaçırmamalıdır.

3- İslâmiyet kolaylık dinidir. Bu sebeple insanlara kolaylık göstermeli, zorluk çıkarmamalıdır.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Hadis-i Şerif Tercümesi, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
İSTİHARE NE DEMEKTİR?

İstihare: Bir işin hayırlı olup olmayacağı husûsunda teşebbüse geçmeden önce, namaz kılıp duâ ettikten sonra rüyâya yatma anlamına gelmektedir. İSTİHARE...

Kapat