İSLAM’A GÖRE TIRNAK NASIL KESİLİR?

0

Sünnete göre tırnak nasıl kesilir? Gece tırnak kesilir mi? Tırnak hangi gün kesilir? Cuma günü tırnak kesmek günah mıdır? Dinimizde tırnak kesimi ve tırnak kesim günleri…

El ve ayak parmaklarının uçlarında bulunan, parmakları dış etkilerden koruyan boynuzsu maddeler olan tırnaklar zamanla uzar. Uzayan kısımların kesilmesi fıtratın (insan yapısının) gereği olan sünnetlerdendir. Peygamber Efendimiz, fıtrattan olan 5 temizlikten birinin de tırnakların kesilmesi olduğunu belirtir.

“Fıtrat beştir (yahut beş şey vardır ki, bunlar fıtrattandır): Sünnet olmak, kasıkları traş etmek, tırnak kesmek, koltuk altındaki kılları yolmak ve bıyıkları kısaltmak.” (Müslim, Tahâre, 49)

Tırnaklar uzayınca etle tırnak arasına pis, mikroplu şeyler girer. Bilhassa el parmakları vücudun hemen her yerine, özellikle yemek yerken ağza değeceğinden, buralara mikropları bulaştırır. Koruyucu hekimlik açısından da tırnakların kesilmesi çok önemlidir. Abdest ve gusül esnasında suyun tırnak altlarına (uzayan kısmın altına) ulaşması şarttır. Pislik dolu olduğu için buralara su ulaşmazsa temizlik olmaz. Güzellik niyetiyle, temiz tutulsa da tırnak uzatmak yanlıştır, sünnete aykırıdır.

GECE TIRNAK KESMEK GÜNAH MI?

Tırnak kesmek sadece hac veya umre ihramı süresince yasaktır, bunun dışında her zaman kesilebilir. Gece tırnak kesmenin hiçbir sakıncası yoktur. Kesilen tırnaklar gelişi güzel bir şekilde bırakılmamalı, uygun bir şekilde ortadan kaldırılmalı, yok edilmelidir.

TIRNAK HANGİ GÜN KESİLİR?

Tırnak kesmenin belirli bir günü yoktur. Gerektiği her an (yani uzayınca) kesilebilir.

DİNİMİZE GÖRE TIRNAK NASIL KESİLİR?

Önce el, sonra ayak tırnaklarını kesmek, ellere sağ elin işaret parmağından başlayıp, eller avuç içleri birbirine gelecek şekilde birbirine yapıştırıldığında, parmakların oluşturduğu daireyi sağa doğru giderek tamamlamak, sonra sağ ayağın küçük parmağından başlayıp sol ayağın küçük parmağında bitirmek müstehap görülmüştür. (Hattâb es-Sübkî, el-Menhel, I/189)

Bu konuda farklı görüşler vardır. Doğrusu, tırnakların haftada bir kesilmesidir. 15 güne kadar bırakmasında da bir mahzur yoktur. 40 günü aşması ise, harama yakın (tahrîmen) mekruhtur.

CUMA GÜNÜ TIRNAK KESMENİN FAZİLETİ

Ama tırnakları çok uzayıp, sınırı aşmayacaksa, bekleyip cuma günü kesmek (özellikle camiye gidecek erkekler için) müstehaptır.

Hanefî mezhebi âlimlerinden Kadı Han şöyle der:

“Bir adam tırnak kesmek ya da saç tıraşı olmak için, cuma gününü belirlese; başka günlerde de bunun câiz olduğunu kabul etmekle beraber, cumaya kadar beklemesi tırnak kesmeyi çok geciktirmiş olsa, bu mekruh olur. Çünkü tırnakları uzun olanın rızkı kıt olur. Eğer çok geciktirmiş olmayacaksa ve cumayı hadisin tavsiyesine uymak için bekliyorsa bu müstehaptır. Çünkü Aişe validemizden nakledildiğine göre, Peygamber Efendimiz:

“Kim cuma günü tırnaklarını keserse, Allah onun öbür cumaya kadar ve üç gün daha fazla belâlardan korur.” ( bk. el-Hindî, Kenzu’I-ummâl VI/656, 659)

PEYGAMBERİMİZİN TEMİZLİK ADABI

Paylaş.

Yorumlar