İSLAM’A GÖRE KADIN VE ERKEKLERİN SAÇLARINI BOYAMASI

0

Müslüman kadın ve erkeklerin saçlarını boyaması İslam’a göre uygun mudur?

Yaşlı erkekler saç veya sakallarını siyah dışında, istedikleri renge boyayabilirler. Nitekim bir gün Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yanına saçlarına kına yakmış bir adam gelmişti. Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- onu görünce:

“-Bu ne güzel!” buyurup takdir etmiş; daha sonra kına ve keten (saçları boyamada kullanılan bir bitki çeşidi) ile boyanmış biri daha gelince:

“-Bu evvelkinden de güzel!” buyurmuştu.

Sonra saçlarını sarıya boyamış biri daha gelince:

“-Bu hepsinden güzel!” buyurmuştu. (Ebû Dâvûd, Tereccül, 19)

SAÇLARI KINA VE KETENLE BOYAMAK

Başka bir hadîs-i şerîfte Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Saçın beyazlığını değiştirmek için kullandığınız şeylerin en iyisi, kına ve keten bitkisidir.” buyurmuştur. (Ebû Dâvud, Tereccül, 18; Tirmizî, Libâs, 20; Nesâî, Zîne, 16)

Bu hususta Enes bin Mâlik -radıyallâhu anh-, “Hazret-i Ebûbekir ve Hazret-i Ömer -radıyallâhu anhümâ-’nın saçlarını kına ve ketenle boyadığını” bildirmiştir. (Bkz: Buhârî, Libas, 64; Müslim, Fezâil, 29)

Yaşlı erkeklere siyah rengin yasak olması; gençlik alâmeti olması sebebiyledir. Zira saçını siyaha boyayan yaşlı bir kimse, çevredeki kişiler tarafından genç zannedilebilir. Bu da bir çeşit aldatmaya girer. Oysa Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Aldatan bizden değildir.” buyurmuştur. (Müslim, Îman, 164)

Mekke’nin fethi günü Hazret-i Ebûbekir -radıyallâhu anh-, yaşlı babası Ebû Kuhâfe’yi müslüman olması için Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yanına getirmiş, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- onun saçlarının beyazlamış olduğunu görünce şöyle buyurmuştur:

“-Bu beyaz saçı değiştiriniz ve siyahtan sakınınız.” (Ebû Dâvûd, Tereccül, 18; Nesâî, Zînet, 15)

SAÇLARINI SİYAHA BOYAMALARINDA BİR MAHZUR OLMAYAN ERKEKLER

Saçı ağaran (beyazlayan) genç erkeğin saçını siyaha boyamasında herhangi bir mahzur görülmemiştir. Çünkü bu durumda siyaha boyanan saç, tabiî hâline getirilmiştir. Nitekim Sa’d bin Ebî Vakkas, Ukbe bin Âmir, Hasan, Hüseyin ve Cerîr -radıyallâhu anhüm- gibi genç sahabîlerin siyah rengi tercih ettikleri nakledilmiştir. (Yusuf el-Kardâvî, el-Halâl ve’l-Harâm fi’l-İslâm, Terc. Mustafa Varlı, Ankara, 1970, sh: 102-103)

Saçı siyaha boyamanın câiz olduğu bir diğer durum da düşmanla cihad hâlidir. Müslüman mücahidlerin, düşman ordusuna karşı genç, dinç ve heybetli görünmek amacıyla saçlarını siyaha boyamalarında bir mahzur görülmemiştir.

 

İSLAM’A GÖRE KADINLARIN SAÇLARINI BOYAMASI

Kadınlar, saçlarını siyah dâhil, istedikleri her renge boyayabilirler.

Ancak kadınların dikkat etmeleri gereken husus; saçı ister boyalı, ister boyasız olsun, kendilerine helâl olmayan (nikâh düşen) erkeklerin yanında saçlarını örtmeleridir. Saçın, helâl olmayan erkeklerin yanında normalde açık olması haram iken; bir de böyle erkeklerin yanında saçı güzelleştirmek (boyamak, şekil vererek süslemek gibi yapılan işlemler) günahı daha da büyütmektedir.

Kaynak: Kevser Atar, Şebnem Dergisi, 145. Sayı

Paylaş.

Yorumlar